Fietsen naar je werk: stressverlagend? | Natuur & Milieu

Fietsen naar je werk: stressverlagend?

Het aantal medewerkers met stress stijgt nog steeds in Nederland. Om het stressniveau te verlagen zijn ArboNed en Natuur & Milieu gaan onderzoeken of fietsende werknemers een lager stressniveau hebben en ook fysiek gezonder zijn dan hun collega's die met de auto of het OV naar het werk gaan.

Fietsen is goed voor de fysieke gezondheid, dat is algemeen bekend. Maar ook de mentale gezondheid kan een boost krijgen door de fiets te pakken. Fietsende werknemers geven aan dat ‘het hoofd leegmaken’ een belangrijke reden is om regelmatig op de fiets naar het werk te stappen. Uit Brits onderzoek (2014) kwam naar voren dat fietsen naar het werk een positief effect heeft op de vermindering van stressbeleving van medewerkers.

Het aantal medewerkers met stress stijgt nog steeds in Nederland. Hiernaast valt 23% ook daadwerkelijk uit door stress. Uit onderzoek is ook gebleken dat bewegen preventief stress kan voorkomen. Daarom willen wij door middel van dit onderzoek de vraag beantwoorden of woon/werk-fietsen ook bij Nederlandse werknemers aantoonbaar stressverlagend is.

Onderzoek fietsen naar je werk en stressbeleving

Natuur & Milieu en ArboNed hebben in nauwe samenwerking een onderzoek opgezet over de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers die op de fiets naar hun werk gaan in relatie tot werknemers die altijd per auto of het OV reizen.

Resultaten

Als de uitkomsten van het onderzoek laten zien dat fietsen stress verlagend werkt, kunnen wij bedrijven en overheden enthousiasmeren om meer te doen voor fietsende werknemers. Dit kan zowel financieel zijn maar ook door gezond gedrag te belonen.

Wilt u meer weten? Conny Groot  c.groot@natuurenmilieu.nl  is de projectleider van dit onderzoek bij Natuur & Milieu .

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor