Word supporter

Als Supporter van Natuur & Milieu laat je zien dat je ons werk belangrijk vindt. Je ondersteunt onze missie om Nederland voor 2050 klimaatneutraal te maken en om de biodiversiteit te herstellen.

Bij Natuur & Milieu richten we ons op vier belangrijke thema’s die het verschil maken: Energie, Mobiliteit, Voedsel en Grondstoffen.

Duurzame consumenten

We richten ons op consumenten, bedrijven én overheden, omdat we geloven in een gezamenlijke aanpak van een duurzame transitie. Zo stimuleren we het aanbod van duurzame producten en diensten door samen te werken met bedrijven aan duurzame oplossingen. Tegelijkertijd vergroten we de vraag naar duurzame producten en diensten door consumenten te helpen met het maken van duurzame keuzes. We leggen uit waarom dat belangrijk is en laten zien wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast oefenen we druk uit op overheden voor positieve maatregelen voor een klimaatneutrale en gezonde samenleving. Het tegelijkertijd opereren op deze drie niveaus versterkt onze positie.

Steun ons

Wil je ons werk steunen, word dan Supporter van Natuur & Milieu. Dit kan met een minimale gift van € 2500. Je kunt kiezen of je eenmalig doneert of jaarlijks. Als Supporter ontvang je onze nieuwsbrief, waarin je kunt lezen hoe we samenwerken met bedrijven aan bijzondere projecten en welke impact we realiseren mede dankzij jullie gift.

 

Wil je een kleiner bedrag doneren? Dan kan natuurlijk ook. Kijk dan bij Doe een gift.

Belastingvrij schenken voor een duurzame toekomst


Natuur & Milieu is een onafhankelijke milieuorganisatie met ANBI-status. Onder gunstige voorwaarden kan je organisatie een belastingvrije gift doen aan Natuur & Milieu. Dit zijn de fiscale regels waarmee je rekening moet houden:

  • Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, kan de giften aan een goed doel aftrekken van de belasting. Hiervoor bestaan specifieke regels die verschillen van de giftenaftrek voor particulieren.
  • Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals Natuur & Milieu zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan. Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen is er sinds 2012 geen drempel meer voor giftenaftrek.
  • Het bedrag aan giftenaftrek mag niet meer zijn dan 50% van de winst en moet onder de € 100.000 blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden.
  • Wij mogen hiervoor geen tegenprestatie leveren.
  • Je organisatie kan zelf wel melding maken van de gift, onder andere in het jaarverslag. Dit wordt ook wel gedaan onder het kopje van MVO.

 

Om je aan te melden als Supporter kun je onderstaand formulier invullen.

  • Bekijk de privacyverklaring
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/voor-bedrijven/samenwerken-met-bedrijven/word-supporter/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>