Schenk belastingvrij als bedrijf

Duurzamer, groener en gezonder: samen met vele bedrijven bouwt Natuur & Milieu aan een duurzame toekomst voor iedereen. Doet jouw organisatie ook mee?

Steeds meer consumenten en zakelijke afnemers kiezen voor duurzame producten en diensten. Wij helpen graag deze markt vergroten. Door onderzoek, door campagne te voeren en door te lobbyen. Geloof jij ook dat de ondernemer van de toekomst een duurzame ondernemer is? Levert jouw organisatie graag een positieve bijdrage aan de maatschappij? Dat kan met een gift aan Natuur & Milieu! Met deze gift kunnen wij prachtige projecten neerzetten en samen zorgen voor een duurzamer Nederland.

Waarom het werk van Natuur & Milieu steunen

Wij kiezen voor de drie belangrijke onderwerpen van nu om impact te maken. We gaan klimaatverandering tegen door met z’n allen over te stappen op duurzame energiebronnen als zon en wind. We kiezen massaal voor slim en schoon vervoer. En we genieten van duurzaam, gezond en lekker eten.


Hoe doe je een gift aan Natuur & Milieu?

Wij waarderen het enorm als jouw organisatie ons werk zou willen steunen. Doe een gift van bijvoorbeeld € 1.000, € 5.000 of een bedrag naar keuze door het gewenste bedrag over te maken naar NL 39 TRIO 0198 0809 99 met de opmerking: “Bedrijfsgift + naam bedrijf”. Dankjewel!

Belastingvrij schenken voor een duurzame toekomst

Samen zijn we in staat om het verschil te maken. Onder gunstige voorwaarden kan je organisatie een gift doen aan Natuur & Milieu. Dit zijn de fiscale regels waarmee rekening gehouden moet worden.

  • Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, kan de giften aan een goed doel aftrekken van de belasting. Hiervoor bestaan specifieke regels die verschillen van de giftenaftrek voor particulieren.
  • Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals Natuur & Milieu zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan. Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen is er sinds 2012 geen drempel meer voor giftenaftrek.
  • Het bedrag aan giftenaftrek mag niet meer zijn dan 50% van de winst en moet onder de € 100.000 blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden.
  • Wij mogen hiervoor geen tegenprestatie leveren.
  • Je organisatie kan zelf wel melding maken van de gift, onder andere in het jaarverslag. Dit wordt ook wel gedaan onder het kopje van MVO.

Heb je vragen over een belastingvrije schenking aan Natuur & Milieu? Neem dan contact op met Sandra van Kuijk via 06-27091532 of s.vankuijk@natuurenmilieu.nl.

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/voor-bedrijven/samenwerken-met-bedrijven/giftbedrijven/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>