Bedrijven: schenk belastingvrij aan Natuur & Milieu

Bedrijven: schenk belastingvrij aan Natuur & Milieu

Duurzamer, groener en gezonder: samen met vele bedrijven bouwt Natuur & Milieu aan een leefbare toekomst voor onze wereld. Onze missie? Duurzaam leven leuk, makkelijk en rendabel maken. Doet jouw organisatie ook mee?

Duurzamer, groener en gezonder: samen met vele bedrijven bouwt Natuur & Milieu aan een leefbare toekomst voor onze wereld. We maken ons onder andere hard voor een gezonde business case voor duurzame keuzes van bedrijven. En daar kunnen we ook de hulp van jouw organisatie voor gebruiken.

Doet jouw bedrijf ook een gift aan Natuur & Milieu? Met deze gift kunnen wij prachtige projecten neerzetten en samen zorgen voor een duurzamer Nederland.


Hoe doe je een gift aan Natuur & Milieu?

Wij waarderen het enorm als  jouw organisatie ons werk zou willen steunen. Doe een gift van bijvoorbeeld € 1.000, € 5.000 of een bedrag naar keuze door het gewenste bedrag over te maken naar NL 39 TRIO 0198 0809 99 met de opmerking: “Bedrijfsgift + naam bedrijf”. Dankjewel!

Heb je vragen over een belastingvrije schenking aan Natuur & Milieu? Neem dan contact op met Sandra van Kuijk via 06-27091532 of s.vankuijk@natuurenmilieu.nl.

Belastingvrij schenken voor een duurzame toekomst

Samen zijn we in staat om het verschil te maken. Onder gunstige voorwaarden kan je organisatie een gift doen aan Natuur & Milieu. Dit zijn de fiscale regels waarmee rekening gehouden moet worden.

  • Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, kan de giften aan een goed doel aftrekken van de belasting. Hiervoor bestaan specifieke regels die verschillen van de giftenaftrek voor particulieren.
  • Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals Natuur & Milieu zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan. Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen is er sinds 2012 geen drempel meer voor giftenaftrek.
  • Het bedrag aan giftenaftrek mag niet meer zijn dan 50% van de winst en moet onder de € 100.000 blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden.
  • Wij mogen hiervoor geen tegenprestatie leveren.
  • Je organisatie kan zelf wel melding maken van de gift, onder andere in het jaarverslag. Dit wordt ook wel gedaan onder het kopje van MVO.

Waarom het werk van Natuur & Milieu steunen

Wij kiezen voor de drie belangrijke onderwerpen van nu om impact te maken. We gaan klimaatverandering tegen door met z’n allen over te stappen op duurzame energiebronnen als zon en wind. We kiezen massaal voor slim en schoon vervoer. En we genieten van duurzaam, gezond en lekker eten.

Steeds meer consumenten en zakelijke afnemers kiezen voor duurzame producten en diensten. Wij helpen graag deze markt vergroten. Door onderzoek, door campagne te voeren en door te lobbyen. Geloof jij ook dat de ondernemer van de toekomst een duurzame ondernemer is? Levert jouw organisatie graag een positieve bijdrage aan de maatschappij? Dat kan met een gift aan Natuur & Milieu!

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor