Veelgestelde vragen - het nieuwe fietsenplan | Natuur & Milieu

Veelgestelde vragen – het nieuwe fietsenplan

Een fiets van de zaak kan nog steeds! Ook na het afschaffen van de ‘Fiets van de zaak-regeling’ hebben werkgevers nog allerlei mogelijkheden om fietsen naar het werk financieel aantrekkelijk te maken.

 • Vragen over het nieuwe fietsenplan

  • De Fiets van de zaak regeling bestaat toch niet meer?

   Dat klopt. Per 1 januari 2015 is de regeling afgeschaft waarbij de werkgever iedere werknemer een fiets mocht schenken (van maximaal € 749) of de mogelijkheid mocht geven een fiets te financieren vanuit bruto loon of vrije dagen. Maar werkgevers hebben nog steeds goede mogelijkheden om werknemers te helpen bij de aanschaf van een nieuwe fiets:

   • Werkgevers mogen fietsende werknemers belastingvrij maximaal 19 cent per kilometer vergoeden voor woon-werkverkeer. Net als voor de auto.
   • Werkgevers mogen een renteloze lening verstrekken voor de aanschaf van een fiets. Die kan worden afgelost met de kilometervergoeding

   Deze vergoeding en lening mag worden gegeven buiten de WKR (Werkkostenregeling). Wij noemen deze mogelijkheid ‘Het Nieuwe Fietsplan’.

   Overigens mag een werkgever nog steeds een fiets (gedeeltelijk) schenken, maar dit moet sinds 1 januari passen binnen de norm van de WKR, waarbij alle onbelaste vergoedingen en verstrekkingen samen niet hoger mogen zijn dan 1,2% van de totale loonsom.

   Meer over de WKR vindt u op de site van de Belastingdienst

  • Zijn er eisen waaraan een werkgever of werknemer moet voldoen om voor een fiets van de zaak in aanmerking te komen?

   De Belastingdienst stelt geen nadere eisen meer waaraan medewerkers moeten voldoen om een ‘fiets van de zaak’ aan te schaffen. Als werkgever bepaal je zelf de ‘spelregels’; zoals hoe vaak medewerkers een nieuwe fiets kunnen krijgen, welk deel van het aankoopbedrag je vergoedt, het type fiets (mag ook een elektrische fiets zijn) en de aard van het gebruik (alleen voor woonwerk- en zakelijke ritten of ook privégebruik).

  • Hoe zit het met het bijhouden van de kilometeradministratie als er een kilometervergoeding wordt betaald?

   Nee, dat hoeft niet. De werkgever mag een vaste maandelijkse vergoeding geven op basis van de volgende uitgangspunten:

   • Een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal €0,19 per kilometer
   • Je mag uitgaan van 214 werkdagen per kalenderjaar. Hierbij is onder andere rekening gehouden met incidenteel thuiswerken, ziekte, vakantie, sabbatsverlof en zorgverlof.
   • De werknemer reist op minstens 128 dagen per kalenderjaar naar de vaste werkplek. Dit betekent dat werknemer die voltijds werken tot 2 dagen per week thuis kunnen werken met behoud van de vaste onbelaste reiskostenvergoeding.

   Meer informatie over de kilometervergoeding is te vinden op de website van de belastingdienst.

   Voorbeeld
   Een werknemer werkt in 2015 vijf dagen per week. De enkele reisafstand van zijn woning naar de vaste plek voor zijn werk is 12 kilometer. De vaste onbelaste reiskostenvergoeding is dan voor het hele jaar maximaal 214 dagen x 24 kilometer x € 0,19 = € 976. Per maand is dat € 81,32.
   Bij deeltijd moet de vergoeding naar rato worden aangepast.

  • Wat nu als ik binnen de looptijd van de lening verander van werkgever?

   Verander je van werkgever voordat de lening is afgelost, dan betaal je het openstaande bedrag in een keer af aan je werkgever. Tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.

  • Wat moet ik doen om aanspraak te kunnen maken op Het Nieuwe Fietsplan?

   Maak je collega’s enthousiast over Het Nieuwe Fietsplan. Hoe meer mensen binnen jouw bedrijf van deze regeling gebruik willen maken, hoe groter de kans dat je baas Het Nieuwe Fietsplan wil doorvoeren. Wijs je baas en/of de afdeling personeelszaken op Het Nieuwe Fietsplan. Je kunt hiervoor de factsheet gebruiken. Of informeer de OR over het Nieuwe Fietsplan.

  • Wat is een e-bike / elektrische fiets?

   Een e-bike of elektrische fiets is een gewone fiets met elektrische trapondersteuning. Met andere woorden: je moet altijd zelf meetrappen. Alleen maakt de trapondersteuning het een stuk makkelijker om langere afstanden af te leggen, tegen de wind in te fietsen of een helling op te fietsen. De trapondersteuning zorgt voor een wettelijk maximale toegestane snelheid van 25 km/u. Er zijn geen speciale verkeersregels of voorschriften voor een elektrische fiets ten opzichte van een gewone fiets.

  • Hoe hard mag je op een e-bike?

   De wettelijk toegestane maximale snelheid is 25 km/u. Dit geldt zowel voor een normale e-bike als voor een speed pedelec.

  • Wat is een speed pedelec?

   Een speed-pedelec (‘high speed e-bike’) is een tweewieler met elektrische trapondersteuning tot maximaal 45 kilometer per uur. Een speed-pedelec moet een kenteken hebben om op de openbare weg te mogen rijden. De bestuurder moet minimaal een bromfietsrijbewijs (rijbewijs AM) hebben.

   Verkeersregels voor speed-pedelec
   Voor speed-pedelecs gelden dezelfde regels als voor bromfietsen.

   Maximumsnelheid speed-pedelec
   Voor een speed-pedelec gelden de volgende maximum-snelheden:

   • Op de rijbaan 45 km/u;
   • Op het fiets/bromfietspad buiten de bebouwde kom 40 km/u;
   • Op het fiets/bromfietspad binnen de bebouwde kom 30 km/u.

    

   Verder moet u:

   • minimaal 16 jaar zijn;
   • een bromfietsrijbewijs (type AM) hebben;
    een goedgekeurde bromfietshelm (norm ECE 22.05) of een goedgekeurde speed-pedelec-helm (norm NTA 8776:2016) dragen;
   • een gele bromfietskentekenplaat achterop uw speed-pedelec hebben;
   • voor uw speed-pedelec een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) hebben;
   • op het fiets/bromfietspad rijden (of op de rijbaan). U mag dus niet op het fietspad rijden;
   • het kentekenbewijs bij u hebben.
  • Hoe ver kom ik met een volle accu?

   Op deze vraag bestaat helaas geen eenduidig antwoord. De actieradius van een e-bike is mede afhankelijk van het type batterij, het onderhoud aan de fiets, de temperatuur (bij kou heeft de fiets 30% minder actieradius), het gewicht van de berijder, (tegen)wind en eventuele bagage. Een indicatie van de actieradius kun je bijvoorbeeld vinden op www.gazelle.nl.

  • Hoe zit het met het opladen van een elektrische fiets?

   De eerste keer dat je gaat rijden op een e-bike is het verstandig om de fiets helemaal leeg te rijden en vervolgens aan de lader op te laden tot de accu helemaal vol is. Dit kan met een gewoon stopcontact. Het systeem leert dan meten hoeveel energie er nog in de accu zit en hoe lang u dus nog kan rijden. Wanneer je de e-bike een tijdje niet gebruikt is het goed om de accu af en toe aan de lader te leggen zodat er altijd ongeveer 30% in de accu blijft zitten. Dit komt het Battery Management System dus de levensduur van de accu ten goede. Ook is het beter om in de winter de accu op kamer temperatuur op te laden. Als het te koud is kan uw accu tot 30% minder opladen.

  • Wanneer is een e-bike interessant voor mij?

   Met een e-bike wordt het mogelijk om een grotere afstand per fiets te overbruggen zonder dat je bezweet en moe op het werk aankomt. In de praktijk blijkt een enkele reisafstand tot zo’n 15 km prima te doen op een e-bike.

  • Maar werkt het ook in de praktijk, zo’n e-bike als alternatief voor de auto?

   Ja, gebruikers van een e-bike zijn erg enthousiast. 79% van de elektrische fietsenbezitters wil nooit meer anders. 87% van de reizigers die een auto én een elektrische fiets bezitten, vindt de elektrische fiets een prima alternatief voor de auto. 60% pakt de auto minder vaak. (Onderzoek door Kien onderzoek in opdracht van Natuur & Milieu, 2015)

 • sponsor
 • sponsor
 • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/veelgestelde-vragen-nieuwe-fietsenplan/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Comments</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>