Watermonsters | Natuur & Milieu

Watermonsters: citizen science project

Vang de Watermonsters is een landelijk burgeronderzoek om de waterkwaliteit van de kleine wateren van Nederland in kaart te brengen. In samenwerking met burgerwetenschappers en ASN Bank hebben we in 2019 en 2020 onderzocht hoe het gesteld is met de Nederlandse waterkwaliteit. Door middel van burgeronderzoek komt watervervuiling eerder in beeld. Afgelopen zomer hebben 2600 mensen de Watermonster-meetkit van Natuur & Milieu en ASN Bank gebruikt om de waterkwaliteit te meten. Een groot succes!

Verspreid over het hele land is de kwaliteit van sloten, plassen, meren en vennen in beeld gebracht. De resultaten van het burgeronderzoek laten helaas een negatief beeld zien van de waterkwaliteit: in een overgroot deel van de onderzochte wateren is de waterkwaliteit slecht of matig.

Watermonsters in beeld

Wetenschappelijke validatie laat zien dat burgeronderzoek een goede indicatie geeft van de ecologische toestand van de kleine wateren. Daarmee is burgeronderzoek een early warning system om de waterkwaliteit in Nederland op hoofdlijnen in kaart te brengen, op veel plekken en in grote hoeveelheden. Ecoloog Sven Teurlincx (NIOO-KNAW) ziet de grote potentie van burgeronderzoek: ‘Burgeronderzoek kan een belangrijke signaalfunctie vervullen. Het geeft een goed eerste beeld van de toestand van het water en levert bruikbare data voor waterbeheerders op om verontreiniging verder te onderzoeken en aan te pakken.’

Veldonderzoek

Het onderzoek is een initiatief van Natuur & Milieu en de ASN Bank. In 2020 sloten ook zeven waterschappen en de Unie van Waterschappen aan. Gezamenlijk roepen zij alle waterpartners op door te pakken op effectievere samenwerking, om het doel, overal gezond en schoon water in 2027, daadwerkelijk te bereiken.

Resultaten 2019

Uit het onderzoek blijkt dat de waterkwaliteit in Nederland zorgelijk is. De metingen van burgers laten zien dat dat bijna één vijfde van de wateren van goede kwaliteit is. Nog eens één vijfde is van slechte kwaliteit en de rest is van matige kwaliteit of geeft een gemengd beeld. De resultaten van de metingen door experts geven een negatiever beeld. Dit komt omdat zij de hoeveelheid voedingsstoffen in het water nauwkeuriger hebben gemeten. Het bleek dat veel wateren te veel voedingsstoffen bevatten. Uit de controlemetingen blijkt ook dat 65% van de wateren een te hoog stikstofgehalte heeft. Dit is een indicator voor slechte waterkwaliteit. De overheid meet weinig in de kleine wateren. Door de metingen van honderden vrijwilligers, komt nu meer data beschikbaar. Via de onderstaande knop kun je de publiekssamenvatting bekijken.

Lees onderzoeksrapport Lees samenvatting

Resultaten 2020

De waterkwaliteit in Nederland is nog steeds onvoldoende. Maar liefst 80 procent van de gemeten kleine wateren zoals slootjes, vennen, vijvers, grachten en kleine plassen hebben een slechte of matige kwaliteit. De controle van de metingen door onderzoeksinstituut NIOO-KNAW locaties bevestigt deze conclusie en het sombere beeld van het een kleiner onderzoek vorig jaar. We hebben een samenvatting gemaakt van het rapport, deze kun je via de onderstaande knop bekijken.

Het rapport en andere publicaties over waterkwaliteit laten zien dat er nog een grote uitdaging voor ons ligt. Daarom roepen we dan ook op tot actie: overheden, gebruikers en eigenaren: werk aan uw waterkwaliteit via bron-, herstel- en beheermaatregelen. En in de zomer van 2021 gaan wij opnieuw Watermonsters meten.

Lees samenvatting

Watermonsters 2021

Ook dit jaar doen we weer onderzoek naar kwaliteit van kleine wateren in Nederland. Tot eind augustus konden burgerwetenschappers deelnemen aan het onderzoek. In oktober brengen we een onderzoeksrapport uit met de resultaten.

Delen
Delen

Over dit project

Wat doet Natuur & Milieu rondom schoon water?

Wat doet Natuur & Milieu rondom schoon water?

Schoon water is essentieel voor een rijke biodiversiteit. De duizenden burgeronderzoekers die meedoen aan Vang de Watermonsters gaan jaarlijks de waterkwaliteit meten van onze kleine wateren zoals sloten, beken, vennen, plassen en beken. Met de meetgegevens kunnen wij jaarlijks laten zien hoe het is gesteld met de waterkwaliteit en aandacht vragen voor concrete maatregelen van de grootste vervuilers zoals mest, bestrijdingsmiddelen, riooloverstort en medicijnresten.

Alles over dit project
Gerelateerde onderwerpen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_chrome gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/voedsel/projecten-voedsel/waterkwaliteit-biodiversiteit/watermonsters/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>