Vanaf vandaag kan iedereen meehelpen met het nationale wateronderzoek ‘Vang de watermonsters’, naar de waterkwaliteit van slootjes, vennen, beekjes en kleine plassen. Het onderzoek wordt groter dan de succesvolle pilot van vorig jaar, met bijna vier keer zoveel meetkits voor burgeronderzoekers. Lees verder over Watermonsters 2020.

 

 

Watermonsters in beeld

In samenwerking met burgerwetenschappers en ASN Bank hebben we in 2019 onderzocht hoe het gesteld is met de Nederlandse waterkwaliteit. Door middel van burgeronderzoek komt watervervuiling eerder in beeld. Afgelopen zomer hebben 4000 huishoudens de Watermonster-meetkit van Natuur & Milieu en ASN Bank aangevraagd en daarvan zijn er ruim 850 aan de slag gegaan. Een groot succes!

Verspreid over het hele land is de kwaliteit van sloten, plassen, meren en vennen in beeld gebracht. De resultaten van het burgeronderzoek laten helaas een negatief beeld zien van de waterkwaliteit: in een overgroot deel van de onderzochte wateren is de waterkwaliteit slecht of matig.

Wetenschappelijke validatie laat zien dat burgeronderzoek een goede indicatie geeft van de ecologische toestand van de kleine wateren. Daarmee is burgeronderzoek een early warning system om de waterkwaliteit in Nederland op hoofdlijnen in kaart te brengen, op veel plekken en in grote hoeveelheden. Ecoloog Sven Teurlincx (NIOO-KNAW) ziet de grote potentie van burgeronderzoek: ‘Burgeronderzoek kan een belangrijke signaalfunctie vervullen. Het geeft een goed eerste beeld van de toestand van het water en levert bruikbare data voor waterbeheerders op om verontreiniging verder te onderzoeken en aan te pakken.’

Veldonderzoek

In totaal hebben meer dan 850 burgerwetenschappers het water in de buurt gemeten. Deze metingen hebben plaatsgevonden in heel Nederland: van Schiermonnikoog tot Maastricht en van Zeeuws-Vlaanderen tot Noord-Groningen. In totaal brachten de deelnemers de kwaliteit van 782 kleine wateren, zoals sloten, plassen, meren en vennen goed in beeld. Bovendien is een deel van de wateren ook onderzocht door waterkwaliteitsexperts. Dit is gedaan om te onderzoeken hoe betrouwbaar de metingen waren. Met behulp van de metingen hebben we geanalyseerd wat de toestand van kleine wateren in Nederland is. Met name de helderheid en de aan- of afwezigheid van planten waren daarbij van belang.

Resultaten 2019

Uit het onderzoek blijkt dat de waterkwaliteit in Nederland zorgelijk is. De metingen van burgers laten zien dat dat bijna één vijfde van de wateren van goede kwaliteit is. Nog eens één vijfde is van slechte kwaliteit en de rest is van matige kwaliteit of geeft een gemengd beeld. De resultaten van de metingen door experts geven een negatiever beeld. Dit komt omdat zij de hoeveelheid voedingsstoffen in het water nauwkeuriger hebben gemeten. Het bleek dat veel wateren teveel voedingsstoffen bevatten. Uit de controlemetingen blijkt ook dat 65% van de wateren een te hoog stikstofgehalte heeft. Dit is een indicator voor slechte waterkwaliteit.De overheid meet weinig in de kleine wateren. Door de metingen van honderden vrijwilligers, komt nu meer data beschikbaar. Via de onderstaande knop kun je de publiekssamenvatting bekijken.

Lees onderzoeksrapport Lees samenvatting
Watermonsters 2020

Ook in 2020 wordt er weer onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit in Nederland waar je als burgerwetenschapper aan kan deelnemen. Vraag nu je meetkit aan en vang de watermonsters!

Klik hier om deel te nemen aan Watermonsters 2020

 

 

Watermonsters