Waterkwaliteit: zelf aan de slag

Schoon water is essentieel voor de diversiteit aan soorten die leven in en om het water, oftewel de biodiversiteit. Insecten en watervogels zijn afhankelijk van gezonde rivieren en ander schoon water. Dit zorgt voor voedsel en een verblijfsplek. Voor mensen zijn de biodiversiteit en schone wateren ook van levensbelang: het is de basis van ons voedselsysteem, zorgt ervoor dat we veilig kunnen zwemmen en betaalbaar kraanwater hebben van hoge kwaliteit. Hoe meer vervuiling er in het water zit, hoe moeilijker en duurder het wordt om ons water te zuiveren. Gelukkig zijn er meerdere manieren waarop je zelf in en rondom je huis kan bijdragen aan schoon water.

Wees zuinig met drinkwater

Schoon drinkwater is een kostbare bron. Ga hier zo zuinig mogelijk mee om. Er zijn heel veel manieren om daar bewuster mee om te gaan, bijvoorbeeld door korter te douchen en een waterbesparende douchekop te gebruiken, de bespaarknop bij het toilet te gebruiken of de wasmachine alleen te draaien met een volle lading. Ook kun je een verschil maken door slim om te gaan met drinkwater in de tuin. Geef je tuin liever één keer per week veel water, dan vaker kleine beetjes en doe dit dan het liefst ’s ochtends vroeg, voordat de zon fel schijnt. Door een regenton aan de regenpijp te koppelen, voorkom je ook dat waardevol regenwater wegspoelt in het riool. Als de tuin dan water nodig heeft, is het verzamelde regenwater de oplossing om de tuin van water te voorzien.

Vergroen je tuin

Haal de tegels zoveel mogelijk uit de tuin, zodat het regenwater in de grond kan wegzakken. Voorkom daarnaast droogte in de tuin door deze slim in te delen: planten die veel water nodig hebben, zet je beter niet in het zonnige stukje van je tuin. Plant daarnaast bodembedekkers tussen je andere planten, bomen of struiken, zodat de grond daar minder snel uitdroogt.

Gebruik geen bestrijdingsmiddelen in je tuin of op het balkon

Uiteindelijk komen deze stoffen via het regenwater in de sloot terecht. Bestrijdingsmiddelen vormen een bedreiging voor de biodiversiteit: zo komen er steeds minder soorten planten en dieren.

Maak een bewuste keuze in de supermarkt

Koop producten die duurzamer zijn verbouwd en kies voor plantaardige producten. Vervang vlees vaker door plantaardige eiwitten. De hoeveelheid water die nodig is voor de productie van voedsel (de zogeheten watervoetafdruk) is voor dierlijke eiwitten namelijk een stuk hoger dan voor een net zo lekker en voedzaam plantaardig alternatief.

Maak gebruik van de Waterschijf van Vijf

Wil je concreet met bovenstaande maatregelen aan de slag en op andere manieren bewust omgaan met water? Bekijk dan de waterschijf van vijf. Dit handige hulpmiddel is ontwikkeld door Waterschap De Dommel.

Partner:

Delen
Delen

Over dit project

Wat doet Natuur & Milieu rondom schoon water?

Wat doet Natuur & Milieu rondom schoon water?

Schoon water is essentieel voor een rijke biodiversiteit. De duizenden burgeronderzoekers die meedoen aan Vang de Watermonsters gaan jaarlijks de waterkwaliteit meten van onze kleine wateren zoals sloten, beken, vennen, plassen en beken. Met de meetgegevens kunnen wij jaarlijks laten zien hoe het is gesteld met de waterkwaliteit en aandacht vragen voor concrete maatregelen van de grootste vervuilers zoals mest, bestrijdingsmiddelen, riooloverstort en medicijnresten.

Alles over dit project

Lees meer

Gerelateerde onderwerpen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_chrome gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/voedsel/projecten-voedsel/waterkwaliteit-biodiversiteit/waterkwaliteit-zelf-aan-de-slag/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>