Oorzaken van watervervuiling

Sinds 2019 doet Natuur & Milieu in samenwerking met ASN Bank en burgerwetenschappers onderzoek naar de waterkwaliteit in Nederland van kleine wateren zoals slootjes, plassen en vennen. De afgelopen jaren is gebleken dat de kwaliteit van deze wateren slecht of matig is en dat er nog volop stappen moeten worden gezet naar een gezonde waterkwaliteit. Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen die zorgen voor vervuild water. Hieronder lichten we er een aantal toe.

Stikstof in mest

Voedingstoffen zoals stikstof zijn een belangrijke bepalende factor voor de kwaliteit van een water. Teveel voedingstoffen in het water kunnen leiden tot problemen zoals blauwalgenbloei, zuurstoftekort en vissterfte. Het teveel aan stikstof kan via bemesting in het oppervlaktewater terechtkomen. Door bijvoorbeeld mestvrije zones langs de slootkanten in te richten of rekening te houden met regenval bij het uitrijden van mest kan dit probleem worden verminderd.

Riooloverstort

Bij riooloverstort wordt het teveel aan rioolwater, dat vanwege regenval niet via het riool kan worden geloosd, in het oppervlaktewater afgevoerd. Deze lozing zorgt ervoor dat afvalstoffen uit vies water, zoals fosfor, in het oppervlaktewater terecht komt. Fosfor is net als stikstof een voedingsstof en een teveel aan fosfor zorgt dan ook voor dezelfde problemen voor de kwaliteit van het water.

Nitraat in water

Samen met zuurstof of waterstof wordt stikstof namelijk omgezet in stikstofoxiden (zoals nitraat, NO3 en nitriet, NO2) en ammoniak. Een hoge nitraatwaarde duidt tot op zekere mate op een water met te veel voedingsstoffen: een watersysteem dat onder druk staat.

Medicijnresten in water

Medicijnen die niet meer in gebruik zijn worden vaak via het toilet of een afvoerputje in een wasbak geloosd. Daarmee zorgen medicijnresten vanuit huishoudens voor 90% van medicijnafval in oppervlaktewater. De overige 10% komt via ziekenhuizen, zorginstellingen en dierengeneesmiddelen in het water. Om deze vervuiling tegen te gaan kun je je oude medicijnen inleveren bij de apotheek of als klein chemisch afval bij de milieustraat in de gemeente.

Bronnen:
Wageningen University & Research
Onderzoeksrapport 2019 Citizen science Waterkwaliteit Natuur & Milieu
Radar AvroTros

 

 

Delen
Delen

Over dit project

Wat doet Natuur & Milieu rondom schoon water?

Wat doet Natuur & Milieu rondom schoon water?

Schoon water is essentieel voor een rijke biodiversiteit. De duizenden burgeronderzoekers die meedoen aan Vang de Watermonsters gaan jaarlijks de waterkwaliteit meten van onze kleine wateren zoals sloten, beken, vennen, plassen en beken. Met de meetgegevens kunnen wij jaarlijks laten zien hoe het is gesteld met de waterkwaliteit en aandacht vragen voor concrete maatregelen van de grootste vervuilers zoals mest, bestrijdingsmiddelen, riooloverstort en medicijnresten.

Alles over dit project

Lees meer

Gerelateerde onderwerpen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/voedsel/projecten-voedsel/waterkwaliteit-biodiversiteit/wat-kan-jij-doen/oorzaken-van-watervervuiling/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>