Hoe meet je waterkwaliteit

Bij een wandeling of fietstocht is het je misschien wel eens opgevallen dat er een groot verschil zit in de kleur van het water per sloot en de planten en beestjes in de sloot. De waterkwaliteit van zulk soort water kan worden ingeschat door te kijken naar wat er leeft in de sloot. Dit geeft namelijk een indicatie van de leefbaarheid van het ecosysteem. Wil je zelf de waterkwaliteit meten? Jaarlijks kun je deelnemen aan ons citizen science onderzoek ‘Watermonsters’ dat wij organiseren in samenwerking met ASN bank om de waterkwaliteit van kleine wateren te meten. We spreken hieronder overigens steeds van sloten, maar dezelfde informatie geldt voor andere kleine wateren zoals meertjes, plassen en vennen.

Waterplanten in de sloot

De aanwezigheid van verschillende groepen planten in een sloot zegt iets over de kwaliteit van het water. Als er veel verschillende soorten planten in en om de sloot groeien dan zorgt dat ook weer voor een prettig leefmilieu voor dieren. Schoon water betekent dus meer planten en een betere biodiversiteit rondom een water. Waterplanten kun je opdelen in kroos, drijfbladplanten (zoals witte waterlelie, gele plomp en kikkerbeet) en ondergedoken waterplanten (zoals waterpest en verschillende fonteinkruiden). Ondergedoken waterplanten zijn planten die grotendeels onder water leven.

Kroos op sloot

De aanwezigheid van ondergedoken waterplanten is een aanwijzing dat er voldoende zuurstof in het water aanwezig is en dat er voldoende licht in het water doordringt voor de waterplanten om te groeien. Kroos daarentegen groeit zeer snel bij de aanwezigheid van grote hoeveelheden voedingsstoffen. Als kroos een laag vormt en het water helemaal afsluit, kan er geen zuurstof en licht meer door het water. Het gevolg hiervan is dat vissen en andere waterdieren dood gaan en een sloot kan er ook door gaan stinken.

Leven in en om de sloot

In, op en rondom een sloot leven ontzettend veel planten vissen, amfibieën, vogels en insecten en de kwaliteit van het water heeft een grote invloed op de mate waarop zij kunnen (over)leven. Helaas neemt de biodiversiteit in zoetwaterecosystemen nog sneller af dan de meeste ecosystemen op het land. Er wordt geschat dat de achteruitgang van zoetwater dier- en plantsoorten tot wel vijf keer sneller gaat dan die van soorten op het land.

Sloot insecten

Insecten die je bij een sloot kan vinden zijn bijvoorbeeld de libelle of schaatsenrijder. Er zijn geen berekeningen beschikbaar over het verlies van insecten in het algemeen, die voor hun levenscyclus afhankelijk zijn van water. Wat we wel weten is dat bijvoorbeeld de libelle de laatste 10 jaar met 22% is achteruit gegaan. Voor de stabiliteit en het succes van een ecosysteem op de lange termijn is het belangrijk dat dat het aantal soorten dat er leeft zo divers mogelijk is.

Citizen science onderzoek

Jaarlijks doen we samen met duizenden burgerwetenschappers in Nederland onderzoek naar de waterkwaliteit van kleine wateren. Bij dit onderzoek doen burgerwetenschappers zelf onderzoek bij een sloot, plas of meertje in de buurt. De input wordt vervolgens wetenschappelijk getoetst en verwerkt in een onderzoeksrapport. Op deze manier kunnen in kaart brengen hoe het gesteld is met de kleine wateren in ons land. Bekijk voor meer informatie de pagina Watermonsters.

Bronnen:
Onderzoekrapport waterkwaliteit en biodiversiteit Natuur & Milieu
Onderzoeksrapport Citizen Science project waterkwaliteit Natuur & Milieu

Delen
Delen

Over dit project

Wat doet Natuur & Milieu rondom schoon water?

Wat doet Natuur & Milieu rondom schoon water?

Schoon water is essentieel voor een rijke biodiversiteit. De duizenden burgeronderzoekers die meedoen aan Vang de Watermonsters gaan jaarlijks de waterkwaliteit meten van onze kleine wateren zoals sloten, beken, vennen, plassen en beken. Met de meetgegevens kunnen wij jaarlijks laten zien hoe het is gesteld met de waterkwaliteit en aandacht vragen voor concrete maatregelen van de grootste vervuilers zoals mest, bestrijdingsmiddelen, riooloverstort en medicijnresten.

Alles over dit project

Lees meer

Gerelateerde onderwerpen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/voedsel/projecten-voedsel/waterkwaliteit-biodiversiteit/wat-kan-jij-doen/hoe-meet-je-waterkwaliteit/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>