Wat is het probleem?

De Nederlandse waterkwaliteit is zorgelijk. Vooral de kwaliteit van kleine wateren is slecht. Dit terwijl een goede waterkwaliteit cruciaal is voor de biodiversiteit. De vervuiling moet drastisch omlaag, zodat de waterkwaliteit zich kan herstellen.

Waarom is de waterkwaliteit in Nederland slecht?
Uit onderzoek van Natuur & Milieu blijkt dat de waterkwaliteit van de Nederlandse wateren slecht is. Dit komt vooral door mest, bestrijdingsmiddelen en rioolwater die zich in het water mengen. Het gevolg is dat de biodiversiteit gevaar loopt en waterzuivering steeds moeilijker en daarmee duurder wordt. Er wordt nauwelijks gewerkt om de waterkwaliteit te verbeteren.
Een groot zorgpunt ligt bij de talloze sloten, beken, grachten en kleine plassen die Nederland kent, samen goed voor een derde van de wateren binnen Nederland. Zij vallen buiten de huidige metingen van waterkwaliteit. Er worden dan ook onvoldoende maatregelen genomen om de kwaliteit in die wateren te verbeteren. Het is een ondergeschoven kindje in het Nederlandse waterbeleid. Vervuiling blijft daar tot nu toe ongeremd plaatsvinden.

Nederland is door Europa verplicht te rapporteren over de waterkwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Uit de meest recente metingen blijkt dat de kwaliteit in onze grote rivieren en meren ondermaats is. Slechts 1% voldoet aan de richtlijnen voor waterkwaliteit waar Nederland aan moet voldoen. Zo heeft Spanje al eerder een boete gekregen: €625.000 per jaar per percentage zwemwater dat niet aan de eisen voldoet.

Het totaalbeeld is zeer waarschijnlijk nog ernstiger. We meten in Nederland alleen de kwaliteit in grote wateren, maar niet in kleinere wateren, zoals sloten, beken, grachten en meertjes. Dat terwijl veel vervuiling juist plaatsvindt in deze wateren.

Waarom is de waterkwaliteit belangrijk voor de biodiversiteit?
Goede waterkwaliteit is cruciaal voor de biodiversiteit. Insecten als libellen en watervogels als ijsvogels zijn afhankelijk van gezonde rivieren en ander water. Die zorgen voor voedsel en een verblijfsplek.
Voor de mens zijn biodiversiteit en schone wateren ook van levensbelang: het is de basis van ons voedselsysteem, zorgt ervoor dat we veilig kunnen zwemmen en betaalbaar kraanwater hebben van hoge kwaliteit. Hoe meer vervuiling er in het water zit, hoe moeilijker en duurder het wordt om ons water te zuiveren.

Wat is de oplossing?
De watervervuiling moet drastisch omlaag.

Voor de vervuiling via mest en bestrijdingsmiddelen betekent dat dat wet- en regelgeving veel beter gehandhaafd worden, en soms ook aangescherpt. Handhavers moeten naar boerderijen om op te treden tegen boeren die teveel mest uitrijden of bestrijdingsmiddelen gebruiken daar waar het niet mag. Een duurzamer voedselsysteem is uiteindelijk de meest structurele oplossing: met minder bestrijdingsmiddelen en meer gesloten kringlopen.

Ook moet worden voorkomen dat rioolwater wordt geloosd in rivieren en andere wateren. Daarvoor moet regenwater beter weg kunnen bij hoosbuien. Dat betekent dakgoten loskoppelen van het riool, minder tegels en asfalt en zorgen voor lokale waterberging in plassen in wijken of op industrieterreinen. Met slimmere ruimtelijke inrichting kan veel winst worden geboekt zonder dat dat per se extra geld hoef te kosten.

Tot slot moeten we veel beter zicht krijgen op de waterkwaliteit: de waterschappen moeten ook in de kleinere wateren de kwaliteit gaan meten. Ook om te kijken wat het effect is van projecten gericht op het herstel van waterkwaliteit. Zo krijgen we veel beter zicht op wat de huidige toestand is én welke aanpak zoden aan de dijk zet.

Wil je weten hoe je thuis zelf aan de slag kan met waterkwaliteit? Klik dan hier.

Delen
Delen

Over dit project

Wat doet Natuur & Milieu rondom schoon water?

Wat doet Natuur & Milieu rondom schoon water?

Schoon water is essentieel voor een rijke biodiversiteit. De duizenden burgeronderzoekers die meedoen aan Vang de Watermonsters gaan jaarlijks de waterkwaliteit meten van onze kleine wateren zoals sloten, beken, vennen, plassen en beken. Met de meetgegevens kunnen wij jaarlijks laten zien hoe het is gesteld met de waterkwaliteit en aandacht vragen voor concrete maatregelen van de grootste vervuilers zoals mest, bestrijdingsmiddelen, riooloverstort en medicijnresten.

Alles over dit project
Gerelateerde onderwerpen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/voedsel/projecten-voedsel/waterkwaliteit-biodiversiteit/het-probleem/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>