Help je ook mee de beestjes te redden? | Natuur & Milieu

Help je ook mee
de beestjes te redden?

Steun ons werk dan met een gift

Het gaat niet goed met de kwaliteit van ons Nederlandse oppervlaktewater en dat is zeer alarmerend. Door vervuiling staat de waterkwaliteit in Nederland onder druk. De biodiversiteit, al het leven in en rond het water, wordt bedreigd. Schoon water is de bron van het leven en daarom van onmisbaar belang voor mens en natuur. Zonder schoon water kunnen talloze planten- en diersoorten niet leven.

De vervuiling moet drastisch omlaag. Bestrijdingsmiddelen, mest en riooloverstort mogen niet meer terecht komen in onze wateren. We willen ervoor zorgen dat er strengere regels komen en betere handhaving. Samen met waterschappen, gemeenten en boeren willen we concrete acties ontwikkelen om de vervuiling bij de bron aan te pakken. Help je ook mee de beestjes te redden?

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor