Digitale workshop 'Watermonsters' | Natuur & Milieu

Digitale workshop 'Watermonsters'

Afgelopen zomer deden meer dan 2.600 mensen mee aan het Citizen Science ‘ Vang de Watermonsters’. Een verdriedubbeling ten opzichte van vorig jaar. Wij zijn onder de indruk van zoveel enthousiaste deelnemers en beseffen dat de inzet van de deelnemende waterschappen (Hoogheemraadschap van Delfland,  Waterschap Brabantse Delta, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Rijn en IJssel, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Waterschap Amstel Gooi en vecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) en de ASN Bank aan dit succes hebben bijgedragen.

Programma

Op dinsdag 10 november (10.00-12.00) willen we graag de opzet en resultaten van Vang de Watermonsters presenteren en bespreken. Samen met onze gastsprekers bespreken we wat dit onderzoek al betekent en daarnaast schetsen wij een weg naar het uitbreiden van Watermonsters tot een Nationale Wateronderzoek.

Vragen die daarnaast aan de orde komen zijn:

  • Wat zijn belangrijke stappen om deelnemers te werven én te activeren om de meting ook uit te voeren?
  • Hoe kunnen wij deze enthousiaste groep mensen ook een bijdrage laten leveren aan data die ons helpen om waterkwaliteit te monitoren?
  • Hoe zorgen wij voor aandacht voor waterkwaliteit gedurende het hele jaar?
  • Hoe kunnen we andere Citizen Science initiatieven rondom waterkwaliteit meenemen in het Watermonsters project?
  • En hoe kunnen we deze en andere lessen rond Citizen Science inzetten voor een Nationaal Wateronderzoek?

Natuur & Milieu nodigt u van harte uit om bij deze interactieve digitale workshop aanwezig te zijn. De digitale workshop start om 10:00 uur en eindigt om 12.00 uur. Enkele dagen voor aanvang ontvangt u van ons een volledig programma, een samenvatting van de onderzoeksresultaten en een Microsoft Teams link.

Aanmelden

Aanmelden kan via onderstaand formulier. Voor vragen kunt u terecht bij Susanne Hagen (s.hagen@natuurenmilieu.nl). Velden met een * zijn verplicht.

  • Bekijk de privacyverklaring

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/themas/voedsel/projecten-voedsel/waterkwaliteit-biodiversiteit/digitale-workshop/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Email</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>