Green Deal Verduurzamen Voedselconsumptie | Natuur & Milieu

Green Deal Verduurzamen Voedselconsumptie

De Green Deal Verduurzamen Voedselconsumptie is gericht op het gemakkelijker en aantrekkelijk maken voor de consument om gezonder en duurzamer te eten.

De Green Deal Verduurzamen Voedselconsumptie is gericht op het gemakkelijker en aantrekkelijk maken voor de consument om gezonder en duurzamer te eten. Initiatiefnemer Dutch Cuisine werkt daarin samen met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties, waaronder Natuur & Milieu. Samen gaan we aan de slag om de gezonde en duurzame Nederlandse keuken op de kaart te zetten.

Wat is een Green Deal?

Een Green Deal biedt bedrijven, burgers en organisaties een laagdrempelige mogelijkheid om samen met de overheid te werken aan groene groei. Daar waar de initiatieven tegen belemmeringen aanlopen, kan het kabinet deze wegnemen of oplossen. Hiermee kan het Rijk duurzame initiatieven faciliteren en versnellen. 

Wie zijn de partners van de Green Deal?

Initiatiefnemer Dutch Cuisine is een beweging die zich richt op de profilering van de (inter)nationale positie van de Nederlandse keuken. Op basis van vijf principes: cultuur, gezond, natuur, kwaliteit, waarde. De Nederlandse keuken is een unieke keuken. Maar de Nederlandse keuken is vooral een onderbelichte keuken. Daarom zet Dutch Cuisine zich in om de Nederlandse eetcultuur op de kaart te zetten: nationaal en internationaal. De aangesloten topchefs, voedselproducenten, innovators, opinie- en cultuurmakers willen dit bereiken door samenwerking met alle schakels uit de voedselketen.

De deelnemers die naast Dutch Cuisine binnen deze Green Deal opereren zijn Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Economische Zaken, Natuur & Milieu, Sligro, Albron, gemeente Amsterdam, gemeente Rotterdam, gemeente Groningen, gemeente Ede, Rabobank, Mattmo Creative, Wageningen University, Koppert Cress en GroentenFruit Huis.

Welke projecten lopen er?

De deelnemende partijen werken in wisselende samenwerkingsverbanden aan eenversnellingsproces dat de voedselconsumptie verduurzaamt. In een looptijd van drie jaar vinden projecten plaats gericht op het delen van kennis, het ontwikkelen van instrumenten en programma’s en het verkrijgen van exposure.

Het eerste, zichtbare project ‘Nieuwe eiwitten op de menukaart’ is al van start gegaan. In een pilot met partijen uit de regio Amsterdam zet Dutch Cuisine alternatieven voor de traditionele, dierlijke eiwitten op de menukaart van restaurants.

Waarom doet Natuur & Milieu mee?

Straks wonen we met 9 miljard mensen op aarde. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we tegen die tijd iedereen gezond en duurzaam kunnen voeden, zonder de aarde verder uit te putten? Consumenten kunnen een belangrijke rol spelen door in de supermarkt of de horeca de keuze te maken voor meer plantaardige producten en producten die geproduceerd zijn volgens duurzame richtlijnen. Via de Green Deal Verduurzaming Voedselconsumptie gaat Natuur & Milieu de samenwerking aan met andere partijen in de voedselketen om de duurzame keuze aantrekkelijk te maken.

Meer weten? Kijk op www.dutch-cuisine.nl voor meer informatie over de Green Deal, de projecten en bijzondere recepten van verschillende topchefs.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/themas/voedsel/projecten-voedsel/verduurzamen-voedselconsumptie/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Comments</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>