Beter leven keurmerk criteria Mest en mineralen

Nederland heeft een mestoverschot. Er worden veel dieren op een klein oppervlakte gehouden. Bodems in Nederland worden daarom al jaren intensief bemest. Te intensief. Een grote hoeveelheid nutriënten (meststoffen) komt via water en lucht in het milieu terecht en veroorzaakt verzuring en vermesting van de bodem.

De bodem is de basis van al ons voedsel. Het is belangrijk dat de bodems gezond blijven, zodat ook in de toekomst voldoende voedsel verbouwd kan worden. Mest is belangrijk om de bodem vruchtbaar te houden. Teveel mest negatieve gevolgen voor het ecosysteem en de biodiversiteit tot ver buiten het boerenbedrijf. Net als bij de criteria rond veevoer, grondstoffen en energie, zijn de richtlijnen voor mest en mineralen gericht op het sluiten van de kringloop van de melkveehouderij.

De melkveehouder die zijn dieren onder het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming houdt, voert zijn dieren zoveel mogelijk van eigen grond. (Lees hier meer over de criteria voor veevoer en grondstoffen). Door deze criteria heeft de boer ook genoeg grond om de mest van z’n eigen koeien op kwijt te kunnen en is het bedrijf in balans. We richten ons daarom ook niet op criteria die mestproblemen achteraf op moeten lossen. Door middel van een mineralenboekhouding krijgt de boer zelf goed inzicht in de nutriëntenbalans van het bedrijf en kan de kringloop sluiten. Alle maatregelen samen dragen hier aan bij. Tachtig procent van de mest van het bedrijf moet op het eigen land uitgereden kunnen worden.

Mocht er mest overblijven, dan mag dit tussen boeren onderling verplaatst worden voor mestvergisting. Mestvergisting is een proces waarbij je energie uit mest haalt en het omzet in biogas. Een duurzame manier van energieopwekking, mits het gaat om monovergisting. Veel mestvergisting is op dit moment niet duurzaam. Er wordt een voedselgewas toegevoegd aan de mest zodat deze beter vergist; covergisting. We zijn er geen voorstander van dat voedselgewassen worden toegevoegd aan een proces van vergisting. Zonde van het gewas. Boeren met een keurmerk Beter Leven voor zuivel, vergisten alleen hun mest en voegen niets toe.

Dan is er nog kunstmest. En dan vooral, fosfaatkunstmest. Daar kunnen we kort over zijn; het wordt niet gebruikt. Fosfaatkunstmest is een fossiele grondstof. Het is eindig en kan dus opraken. Het komt onder andere uit de mijnen in het Westelijk Saharagebied en de productie ervan kost veel energie. Genoeg redenen om het niet te gebruiken.

Mest en mineralen zoveel mogelijk gebruiken op eigen land dus, zo sluit je de kringloop. Met de nieuwe criteria voor milieu kijken we ook naar het energiegebruik op de melkveehouderij. Lees er hier meer over.

De verbreding van het Beter Leven keurmerk met milieu- en natuurcriteria naast de bestaande dierenwelzijnscriteria wordt als eerste toegepast binnen de melkveehouderij. Op termijn worden de Beter Leven keurmerk dierenwelzijnscriteria voor de pluimvee- en varkenshouderij ook verbreed met natuur-en milieucriteria.

Meer lezen over de verbreding van Beter Leven keurmerk? Klik hier.

 

Delen
Delen

Lees meer

Gerelateerde onderwerpen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/voedsel/projecten-voedsel/verbreding-beter-leven-keurmerk/beter-leven-keurmerk-criteria-mest-en-mineralen/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>