Nederland Zoemt | Natuur & Milieu

Nederland Zoemt

Bijen zijn essentieel voor onze voedselvoorziening. Door te helpen gewassen en fruitbomen te bestuiven, zorgen zij voor de totstandkoming van enorm veel groente en fruit.

De wilde bij in Nederland staat onder druk. Meer dan de helft van alle 358 soorten is bedreigd. Dit is vooral te wijten aan een afname aan voeding en nestgelegenheid. Bijen zijn hiervoor afhankelijk van bloeiende planten en bomen. Door intensieve grootschalige landbouw, verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen blijft er steeds minder over voor de bij. Hierdoor wijken ze uit, en nog erger, sterven ze uit. Zonde! Want bijen zijn essentieel voor onze voedselvoorziening. Door te helpen gewassen en fruitbomen te bestuiven, zorgen zij voor de totstandkoming van enorm veel groente en fruit.

Gemeenten

Met het project Nederland Zoemt gaan we de wilde bij helpen met structurele oplossingen. De hulp moet van een heleboel kanten komen. Om te beginnen zijn er vele soorten bijen in Nederland. Daarom is het belangrijk per regio in kaart te brengen welke bloemensoorten we moeten inzaaien om de wilde bijensoorten in die regio zo goed mogelijk te helpen. Gemeenten moeten aan boord zijn om hierin te voorzien. Ze worden daarom uitgedaagd zich om te vormen tot ‘bijvriendelijkste gemeente’.

Lesmodules groenprofessionals

Daarnaast moeten degenen die de plannen tot uitvoer gaan brengen weten wat ze moeten doen, ook lang na het project. In samenwerking met het Wellant college, school voor groenprofessionals, wordt er hard gewerkt aan lesmodules waarin de wilde bij en andere vliegende insecten centraal staan. Deze kennis is hard nodig voor een effectieve verandering in aanleg en onderhoud van groen, die rekening houd met de levensbehoeften van deze belangrijke insecten.

Kom ook in actie

Iedereen kan de bij een handje helpen. Door in je eigen woon- en leefomgeving het de bij zo plezierig mogelijk te maken bijvoorbeeld. Ook organiseren we verschillende acties in heel het land. Via tuincentra wordt de aanschaf van bij-vriendelijke bloeiende planten zoals de gewone aardbei gestimuleerd. Ook kun je elk jaar in het voorjaar meedoen met de Nationale Bijentelling.

Wil jij je ook inzetten voor de wilde bij? Voor meer informatie en actuele acties van Nederland Zoemt kijk je op www.nederlandzoemt.nl

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor