Beter Leven keurmerk - Verdieping Mest | Natuur & Milieu

Verdieping Mest

De bodem is de basis voor al ons voedsel. Daar groeit en bloeit (bijna) alles wat wij dagelijks eten. Het is dus belangrijk dat de bodem gezond blijft en voldoende voedingsstoffen bevat om ons ook in de toekomst van genoeg voedsel te kunnen voorzien.  

 En daar komt mest om de hoek. Want mest is een waardevolle bouwsteen voor een gezonde bodem. Tenminste, als je het op de juiste manier gebruikt. Te veel mest veroorzaakt namelijk verzuring en vermesting van de bodem. Dat heeft juist hele negatieve gevolgen omdat dit al het leven in de bodem en sloten doodt. In Nederland hebben we al jaren een mestoverschot. Belangrijk dus om te kijken hoe we op een andere manier met mest kunnen omgaan, zodat er niet te veel, maar ook niet te weinig in de bodem belandt.  

 Vanuit het ‘niet te veel, maar ook niet te weinig’ principe, werkten we binnen Beter Leven keurmerk voor zuivel aan het sluiten van de kringloop. De melkveehouderijen die zich aansluiten, voeren hun dieren zoveel mogelijk van eigen grond. (lees hier meer over veevoer). Hierdoor heeft de boer ook genoeg grond om de mest van zijn eigen koeien op kwijt te kunnen, zonder dat er een overschot ontstaat. Het bedrijf is in balans. We richten ons bewust niet op manieren die het probleem achteraf oplossen, we beginnen bij de basis. Door middel van een mineralenboekhouding, krijgt de boer goed inzicht in de nutrienten (mest en mineralen)balans van het bedrijf. Een eerste stap om de kringloop te kunnen sluiten.  

 Tachtig procent van de mest van het bedrijf wordt op eigen land uitgereden. Blijft er mest over, dan mag dit tussen boeren onderling verplaatst worden voor mestvergisting. Mestvergisting is een proces waarbij je energie uit mest haalt en het omzet in biogas. Een duurzame manier van energieopwekking. Tenminste, als het gaat om monovergisting. Veel mestvergisting is op dit moment niet duurzaam. Er wordt een voedselgewas, zoals mais, aan toegevoegd zodat de mest beter vergist; covergisting. Daar zijn we geen voorstander van. Zonde van het gewas. Dat kunnen we namelijk ook eten. Boeren met een keurmerk Beter Leven voor zuivel, verplaatsen de mest daarom alleen met elkaar en voegen daar niets aan toe.  

Dan is er nog kunstmest. En vooral, fosfaatkunstmest. Daar kunnen we kort over zijn; het wordt niet gebruikt. Fosfaatkunstmest is een fossiele grondstof. Het is dus niet oneindig aanwezig, het raakt op een gegeven moment op. Het komt onder andere uit de mijnen in het Westelijk Saharagebied en de productie ervan kost veel energie. Genoeg redenen om het niet te gebruiken.  

Mest en mineralen zoveel mogelijk gebruiken op eigen land dus, zo sluit je de kringloop. Proeven? Je vindt melk en yoghurt met het Beter Leven keurmerk 1 ster bij je lokale Jumbo   

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/themas/voedsel/projecten-voedsel/het-beter-leven-keurmerk/mest/verdieping/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Comments</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>