Beter Leven keurmerk - Verdieping Groene energie | Natuur & Milieu

Verdieping Groene energie

Ook biomassa wordt vaak genoemd in het rijtje van groene stroom alternatieven. Niet raar als je bedenkt dat het een verzamelnaam is voor al het materiaal met een biologische of organische afkomst; plantaardig materiaal dus. En dan heeft het ook nog ‘bio’ in de naam. De verbranding hiervan om stroom op te wekken klinkt dan ook in eerste instantie ontzettend goed.  

Toch sluit Natuur & Milieu biomassa uit als categorie groene stroom. Het wordt daarom ook niet toegevoegd als groene stroom mogelijkheid voor melkveehouderijen met een Beter Leven keurmerk. Waarom?  

Ten eerste is het nog steeds materiaal, in tegenstelling tot bijvoorbeeld wind en zon. Het is daarom ook beperkt beschikbaar. Om aan de enorme vraag te voldoen die nodig zou zijn om het te gebruiken voor groene stroom, moet je grond gebruiken om het op te verbouwen. Grond die anders gebruikt wordt voor natuur of waar voedsel op verbouwd wordt. Wind en zon zijn er voldoende en hebben geen grond nodig. Daarnaast zijn deze bronnen goedkoper. Betere opties wat ons betreft.  

Daarnaast zien we de duurzame voorraad van biomassa die beschikbaar is liever gebruikt worden voor iets anders. We werken dan volgens de zogenoemde ‘waardepiramide’. Die geeft aan dat de toepassing met de hoogste toegevoegde maatschappelijke waarde het eerst wordt benut. Bodemvruchtbaarheid staat bovenaan in deze piramide. Daarna volgt voedsel en medicijnen, gevolgd door gebruiksvoorwerpen en veevoer. Pas op de laatste plaats staat chemie, brandstof en energie.  

We nemen het voorbeeld van de grondstof hout. Werkend met de waardepiramide, wil je dat dit in eerste instantie ingezet wordt om te gebruiken voor meubels of planken om iets van te bouwen. Daarna maak je van hout waar dat niet geschikt meer voor is een pallet. Daarna pers je het in materiaal wat weer gebruikt kan worden om iets mee te bouwen. En alleen als het nergens anders meer voor gebruikt kan worden, is het in te zetten in chemie of als brandstof. Als biomassa dus.   

Het materiaal biomassa is daarnaast ook nuttiger in te zetten om de bodem lekker vruchtbaar te houden en als bescherming voor de bodem. Dit moet prioriteit krijgen boven het gebruik van biomassa als alternatieve brandstof.  

Je vindt onze hele visie rond biomassa hier

Het gebruik van biomassa als alternatief voor groene stroom is dus ook binnen Beter Leven keurmerk niet aan de orde.  

De verbreding van het Beter Leven keurmerk met milieu- en natuurcriteria naast de bestaande dierenwelzijnscriteria wordt als eerste toegepast binnen de melkveehouderij. Op termijn worden de Beter Leven keurmerk dierenwelzijnscriteria voor de pluimvee- en varkenshouderij ook verbreed met natuur-en milieucriteria. 

Meer lezen over de verbreding van Beter Leven keurmerk? Klik hier. 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/themas/voedsel/projecten-voedsel/het-beter-leven-keurmerk/groene-energie/verdieping/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>