Beter Leven keurmerk - Verdieping bestrijdingsmiddelen | Natuur & Milieu

Verdieping bestrijdingsmiddelen

Natuur & Milieu werkte, samen met Dierenbescherming en Vogelbescherming Nederland, aan de ontwikkeling van het Beter Leven Keurmerk 1 ster voor melk en yoghurt. Melkveehouderijen die zich aansluiten bij het keurmerk Beter Leven 1 ster, hebben veel grasland rond hun bedrijf. Grasland speelt een belangrijke rol in de duurzame kringloop van het bedrijf. Dat werkt op een aantal manieren.  

Zo voorziet het grasland de koeien op de melkveehouderij voor het grootste deel van hun voer. Lekker veel vers gras en een gedroogde variant in de wintermaanden. Lokaal voer, wat geen kilometers aflegt en ook niet apart verbouwd hoeft te worden.  

Het grasland zorgt er daarnaast ook voor dat de Beter Leven boeren hun mest kwijt kunnen op hun eigen land, zonder dat er overschotten ontstaan. Het zorgt voor een mooi evenwicht.  

Om ook de biodiversiteit op de melkveehouderij te ontwikkelen, is 15% van het grasland op de Beter Leven boerderijen permanent. Dat betekent dat het minimaal tien jaar meer met rust gelaten wordt. Hierdoor krijgt het bodemlieven volop de kans om zich te ontwikkelen en groeien planten en kruiden lekker door. Bijen, vlinders, insecten en vogels profiteren hier enorm van.  

Een groot voordeel van gras is ook dat het minder sterke bestrijdingsmiddelen nodig heeft, dan bijvoorbeeld de teelt van krachtvoer. Bestrijdingsmiddelen zijn een van de boosdoeners van de afnemende bijen- en insectenpopulatie. Melkveehouderijen bij het Beter Leven keurmerk 1 ster, maken daarom gebruik van (bestrijdings)middelen met een lage milieu-impact en kiezen voor natuurlijke middelen waar mogelijk.  

Grasland is gemakkelijk en geschikt voor grond waar andere teelt niet mogelijk is. Het doet het eigenlijk overal goed. Om de kringloop van de melkveehouderij op een duurzame manier te sluiten, is grasland dus essentieel. Het speelt daarom ook een belangrijke rol binnen het Beter Leven keurmerk voor zuivel.  

Je vindt melk en yoghurt met het Beter Leven keurmerk 1 ster bij Jumbo supermarkten.  

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/themas/voedsel/projecten-voedsel/het-beter-leven-keurmerk/bestrijdingsmiddelen/verdieping/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Comments</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>