Green Proteine Alliance (gerealiseerd)

Op donderdag 7 juli 2016 tekende Natuur & Milieu samen met 17 andere organisaties de Green Proteine Alliance. Deze alliantie is in het leven geroepen om een uniform geluid af te geven richting het publiek over het nut en de noodzaak van een eiwittransitie, maar ook om deze transitie te versnellen. Dit gebeurt door stimulatie van koplopers en nieuwe ideeën, zodat er meer variatie ontstaat in plantaardige eiwitproducten. Zo moet het voor de consument steeds logischer, makkelijker en leuker worden om voor plantaardige alternatieven te kiezen.

Wat is de Green Proteine Alliance?

De leden van de Green Proteine Alliance zien, net als Natuur & Milieu, dat er iets in ons voedingspatroon moet veranderen. Én dat deze verandering al merkbaar is! Om de aarde en het milieu in balans te houden moet onze voedselconsumptie in nadruk verschuiven van dierlijke eiwitten (vlees en zuivel) naar plantaardige eiwitten, zoals bonen & peulvruchten, paddestoelen, algen en noten. Door zich te verenigen, kennis in te winnen én de overheid te betrekken kunnen we samen echt een verschil gaan maken. Lees hier meer over het initiatief.

Wie zijn de initiatiefnemers?

De Green Proteine Alliance werd geïnitieerd door DuurzaamDoor (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), NewForesight en Het Planeet in samenwerking met het Platform Voedseltransitie – zetten in op een versnelling van de proteïnetransitie door middel van samenwerking en het stimuleren van koplopers in de markt.

Wie tekenden nog meer voor de Green Proteine Alliance?

Aangesloten bedrijven zijn onder meer Albert Heijn, BOON, GoodBite, HAK, Marley Spoon, Rechtstreex, RotterZwam, The Dutch Weed Burger, ValkVers – De Cantharel, Vegafit, Vivera, en daarnaast Natuur & Milieu en Het Planeet. Uniek aan het initiatief is dat marktpartijen hun krachten bundelen, met steun van het Ministerie van Economische Zaken en als kennispartners het Voedingscentrum en Milieu Centraal. Dat levert een krachtige, gedeelde boodschap op, waarbij alle partijen de vrijheid behouden zich op hun eigen manier te onderscheiden.

Waarom doet Natuur & Milieu mee?

Straks wonen we met 9 miljard mensen op aarde. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we tegen die tijd iedereen gezond en duurzaam kunnen voeden, zonder de aarde verder uit te putten? Consumenten kunnen een belangrijke rol spelen door in de supermarkt of de horeca de keuze te maken voor meer plantaardige producten en producten die geproduceerd zijn volgens duurzame richtlijnen. Via de Green Proteine Alliance gaat Natuur & Milieu de samenwerking aan met andere partijen in de voedselketen om de duurzame keuze aantrekkelijk, makkelijk én alomtegenwoordig te maken. Plantaardig moet niet meer het alternatief, maar de standaard worden.

Delen
Delen

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/voedsel/projecten-voedsel/green-proteine-alliance/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>