Beter Leven keurmerk | Natuur & Milieu

Beter Leven keurmerk

Wij zetten ons in voor aanscherping van het Beter Leven-keurmerk. Naast dierenwelzijn zouden ook de milieuaspecten van landbouw en veeteelt daarin moeten worden meegenomen. Want alleen zo wordt het een keurmerk voor echte duurzaamheid.

Lang niet alle dieren in de Nederlandse veehouderij hebben een goed leven. Slechts 1 procent van de meer dan 450 miljoen dieren per jaar leeft in de meer diervriendelijke veehouderijsystemen, zoals de biologische veehouderij.

Met het Beter Leven-keurmerk zet de Dierenbescherming zich in voor de overige 99 procent. Het keurmerk stimuleert veehouders, slachterijen en supermarkten om deze dieren een beter leven te geven. Hoe meer sterren een product krijgt, hoe beter het leven van het dier is geweest.

Duurzaam voedsel: dierenwelzijn en milieu

Volgens ons is dierenwelzijn echter niet het enige aspect waarop de landbouw zou moeten verbeteren. De landbouw draagt bij aan een aantal milieuproblemen, zoals klimaatverandering, vermindering van biodiversiteit en kap van regenwouden. Ook is voor de productie van veevoer heel veel land nodig.

Wij vinden dat zowel dierenwelzijn als milieu horen te vallen onder het thema ‘duurzaamheid’. Boeren die duurzamer produceren houden wat ons betreft rekening met het milieu én met het dier. Het is niet logisch dat consumenten hiertussen zouden moeten kiezen. Daarom is het belangrijk dat er in het succesvolle Beter Leven-keurmerk ook milieuaspecten worden geïntegreerd.

Het beste uit twee werelden

Samen met de Dierenbescherming onderzoekt Natuur & Milieu hoe we het beste uit deze twee werelden kunnen verbinden. De duurzaamheidswinst wordt dan een combinatie van verbetering voor mens, dier, natuur en milieu. Hoe meer sterren, hoe milieu- en diervriendelijker de productie was.

Het Beter Leven-keurmerk neemt verschillende milieuaspecten mee. Wordt gebruikgemaakt van groene stroom en worden energiebesparende maatregelen genomen? Is er minder uitstoot van ammoniak en wordt er gewerkt aan een groen erf en biodiversiteit op het bedrijf (denk aan nestkasten voor vogels)? Daarnaast is het belangrijk dat er verantwoorde grondstoffen worden ingekocht (zoals duurzame soja of restproducten voor veevoer), en dat er verantwoord wordt omgegaan met mest.

 

Lees ook onze explainer over keurmerken

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor