Onze visie

Op weg naar een toekomstbestendig voedselsysteem

Voor een toekomstbestendig voedselsysteem moeten we anders consumeren én produceren. Onze manier om dit te bereiken is een natuurinclusieve kringlooplandbouw. Daarbij zijn alle kringlopen gesloten en is er een positieve verhouding tot de natuur. Dit vraagt om een nieuw verdienmodel voor de kringloopboer en consumenten die kiezen voor een duurzaam product. Om ervoor te zorgen dat onze landbouw circulair, natuurvriendelijk en zoveel mogelijk klimaatneutraal is in 2050, is het belangrijk dat Nederland de komende jaren duidelijke doelen stelt op het gebied van landbouw en voedsel. Dat staat centraal in onze lobby richting de overheid.

Een duurzaam voedselsysteem in de toekomst

In 2017 publiceerden wij onze Voedselvisie. Deze visie geeft een aanzet voor de stappen die nodig zijn om de doelen te halen. We zetten de komende jaren in op een landbouw met minder dieren, te voeren met reststromen. Het voedselsysteem sluit zo veel mogelijk kringlopen. Alle mest die in Nederland wordt geproduceerd, wordt op Nederlandse bodem benut. Deze en andere maatregelen dragen positief bij aan het klimaat en de biodiversiteit en zorgen voor een beter verdienmodel voor boeren die willen omschakelen. Met bedrijven werken we samen om te laten zien dat deze omschakeling mogelijk is.

Ook werken we verder aan het Menu van Morgen om mensen te inspireren anders te eten. We stimuleren een duurzaam consumptiepatroon met aandacht voor:
– Minder dierlijke en juist meer plantaardige eiwitten
– De duurzame keuze bij het eten van vlees en vis
– Meer groente en fruit
– Minder voedselverspilling

De afgelopen jaren zijn wij ook nauw betrokken geweest bij de onderhandelingen rondom het Klimaatakkoord, de opvolger van het SER-Energieakkoord. We hebben ons onder andere ingezet voor een duurzame kringlooplandbouw, de omslag naar meer plantaardige eiwitten in ons dieet en het tegengaan van het mestoverschot. Niet alles kwam uiteindelijk terug in het definitieve Klimaatakkoord, maar wij blijven ons inzetten om tot effectief landbouw- en voedselbeleid voor Nederland te komen.

Delen
Delen

Lees meer

Gerelateerde onderwerpen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/voedsel/onze-visie/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>