Onze mooiste successen van 2020

We hebben in 2020 veel bereikt voor een schoner klimaat en het herstel van de natuur. Daar gaan we in 2021 met dezelfde ambitie en gedrevenheid mee verder. Deze impact en mooie successen waren niet mogelijk geweest zonder de steun van onze donateurs, partners en betrokken volgers. Bedankt daarvoor!

2020

Impact 2020 - januari - vliegverslaving luchtvaart

Januari

Hoe help je mensen van hun vliegverslaving af?

Op de Vakantiebeurs richtten we een heuse afkickkliniek in voor fanatieke vliegers. Ook inspireerden we mensen met een duurzaam reisgidsje vol droombestemmingen dicht bij huis. Meer dan negenduizend mensen beloofden duurzamer te reizen.

Impact 2020 - februari - de rijke noordzee

Februari

Noordzee vol leven en rijke natuur

We tekenden een convenant als start van een mooie samenwerking tussen natuurorganisaties en de windsector: De Rijke Noordzee. Samen helpen we met dit programma de aarde op twee manieren: duurzame energie tegen klimaatverandering, en natuurontwikkeling voor meer biodiversiteit in de Noordzee.

Impact 2020 - maart - eerlijke belasting vliegen luchtvaart

Maart

Lobby en petitie: eerlijke belasting op vliegen

25.000 mensen ondertekenden onze petitie aan minister Van Nieuwenhuizen voor een eerlijke vliegbelasting. Vliegtickets zijn vrijgesteld van btw en er zit geen accijns op kerosine. Wij lobbyden voor een eerlijke belasting op vliegen. Waarschijnlijk komt er in 2021 een vliegtaks van 7,45 euro per ticket. Het is een eerste stap, maar wij zetten ons in voor een hoger bedrag.

Impact 2020 - april - statiegeld flesjes grondstoffen

April

Eindelijk: statiegeld op kleine flesjes

Het is ergernis nummer één van veel Nederlanders: zwerfafval. Gelukkig zit er vanaf 2021 ook statiegeld op kleine plastic flessen. Een prachtig succes van onze lobby tegen plastic-vervuiling, maar wat ons betreft worden ook blikjes meegenomen in de statiegeldregeling.

Impact 2020 - mei - luchtcvaartnota

Impact 2020 - mei - groene herstelagenda

Mei

Luchtvaartnota: terug naar de tekentafel

In mei ondertekenden zestienduizend mensen onze oproep ‘Terug naar de tekentafel’. Daarmee lieten ze een duidelijk protest horen tegen de Luchtvaartnota van het kabinet. Het kabinet stelt in de Luchtvaartnota amper grenzen aan de groei van de luchtvaart. Wij blijven ons inzetten voor een duurzaam luchtvaartbeleid.

Groene herstelagenda

Zorg dat de miljarden die vanwege corona in de economie worden geïnvesteerd, op de juiste plek terechtkomen. Dat was de boodschap van onze groene herstelagenda. Juist nu moeten we ons richten op sectoren met kansen voor verduurzaming: bijvoorbeeld energieproductie, landbouw en industrie. In Den Haag was er veel interesse in ons rapport en we kregen de nodige publiciteit.

Impact 2020 - juni - plastiktaks Impact 2020 - juni - co2-plafond

Juni

Plastictaks Europa

Een mooi succes! Met de Europese plastictaks gaan landen belasting heffen over niet-recyclebare plastic verpakkingen. En dat helpt, want in een economie waarin de vervuiler betaalt, worden schone producten aantrekkelijker. We voerden gesprekken met politici om datzelfde principe, de vervuiler betaalt, breder doorgevoerd te krijgen in het huidige Nederlandse beleid.

CO2-plafond luchtvaart

Wij willen dat de luchtvaart net als iedere andere sector voldoet aan de klimaatdoelen van Parijs. Een van de middelen om dit te bereiken is een CO2-plafond voor deze sector. Mede door onze inzet staat in de Luchtvaartnota dat dit plafond er komt. Samen met het ministerie en andere experts werken we nu achter de schermen aan de inhoudelijke en juridische uitwerking van een dergelijk plafond.

Impact 2020 - juli - biomassa Impact 2020 - juli - waterrmonsters

Juli

Biomassa: alleen als het duurzaam kan

Het debat over biomassa laaide op en dat is terecht. Wij zetten in op beleid dat het behoud van natuur garandeert en ervoor zorgt dat biomassa daar wordt ingezet waar het echt nodig is. Dat deden we door afspraken hierover in het Klimaatakkoord te krijgen, door te onderhandelen over het SER-advies met werkgevers en werknemers, en door te lobbyen voor goed kabinetsbeleid.

Vang de Watermonsters

Met onze campagne ‘Vang de Watermonsters’ onderzochten we met burgerwetenschappers de waterkwaliteit van slootjes, plassen en andere wateren. Door vervuiling staat de kwaliteit onder druk. Dit bedreigt het leven in en rond het water. Slechts één op de vijf kleine wateren bleek van goede kwaliteit. We werken toe naar gezond en schoon water in 2027.

Impact 2020 - augustus- vliegwijzer Impact 2020 - augustus- thuiswerken

Augustus

De vliegwijzer: minder zakelijke vluchten

Na de coronacrisis willen bedrijven minder vliegen. Dat bleek uit ons opinieonderzoek. Om die bedrijven concrete handvatten te bieden, lanceerden we samen Anders Reizen-coalitie De Vliegwijzer. Met dit stappenplan kunnen werkgevers tot een verantwoord vliegbeleid komen. Bedrijven uit de coalitie tekenden voor een halvering van de CO2-uitstoot van hun zakelijke reizen voor 2030.

Thuiswerken betekent klimaatwinst

Hoeveel klimaatwinst bereiken we eigenlijk met al dat thuiswerken? We lieten een doorberekening doen en kwamen op de enorme besparing van 353.600 ton CO2. Jaarlijks levert dit maar liefst 1,7 miljard euro op. Niet voor niets is het stimuleren van thuiswerken een van de onderwerpen uit onze groene herstelagenda.

Impact 2020 - september - statiegeld bloembollen Nederland Zoemt

September

Statiegeldactie voor bloembollen

Bloeiende bloemen zijn het eerste voedsel voor bijen en hommels in het voorjaar. Met Nederland Zoemt hebben we 2.500 biologische bloembollenpakketten met lesmateriaal uitgedeeld aan basisscholen. Door er in de klas aandacht aan te besteden, leren kinderen over de rol van wilde bijen in onze voedselvoorziening.

Impact 2020 - oktober - stikstofwet Impact 2020 - oktober - oesters de rijke noordzee

Oktober

Kritisch over stikstofwet

Vorig jaar oordeelde de rechter dat de stikstofaanpak van het kabinet niet werkt. Wij dachten mee over een nieuwe aanpak. In oktober kwam het kabinet met een nieuwe stikstofwet. Wij reageerden kritisch: wij zijn bezorgd dat de gepresenteerde oplossing ten koste gaat van de natuur, en willen een volgende stikstofcrisis voorkomen.

Oesters uitgezet in de Noordzee

Met ons programma De Rijke Noordzee grijpen we de unieke kans die windmolenparken bieden om onderwaternatuur in de Noordzee te versterken. Hiervoor startten we een nieuw onderzoek. We zetten 2.400 oesters uit rondom de fundering van windturbines. Met de proef onderzoeken we of de oesters nieuwe natuur aantrekken.

Impact 2020 - november - isolatietegoed Impact 2020 - november - bijvriendelijkste gemeente Nederland Zoemt

November

Oproep aan kabinet: voer isolatietegoed in

Voor de overstap naar duurzame warmte is isolatie de komende jaren heel belangrijk. Wij vinden dat de overheid daarbij financieel moet helpen. Daarom bedachten we het isolatietegoed: een subsidie die isoleren voor iedereen betaalbaar maakt. De Tweede Kamer stemde ermee in om hier werk van te maken.

Utrecht bijvriendelijkste gemeente 2020

Van de 67 bijvriendelijke gemeenten is Utrecht door Nederland Zoemt uitgeroepen tot bijvriendelijkste van 2020. Wij stimuleren gemeenten om bijvriendelijk te worden door hun groenbeheer te verduurzamen. Een bijvriendelijke gemeente zorgt voor jaarrond voedsel en nestgelegenheid voor de wilde bij.

Impact 2020 - december - co2-heffing

December

CO2-heffing voor de industrie

Het beprijzen van vervuiling is onmisbaar om de klimaatdoelen te halen. Wij onderhandelden over een CO2-heffng voor de industrie in het Klimaatakkoord. We voerden volop gesprekken met politici, ambtenaren en andere organisaties, en organiseerden steun in de Tweede en Eerste Kamer. Wordt vervolgd in 2021!

Delen
Delen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/successen-2020/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>