Onze mooiste successen van 2019 | Natuur & Milieu

Dit hebben we afgelopen jaar bereikt dankzij giften

Wij geloven in een mooie, gezonde en duurzame wereld. Waarin mensen leven, werken en ondernemen zonder schade aan natuur en milieu. Waar duurzame keuzes aantrekkelijk zijn. Samen met mensen, bedrijven en overheden maken wij onze wereld beter met een stap vooruit.

Wij zien een wereld waarin mensen gebruik maken van onuitputtelijke energiebronnen als zon en wind. Kiezen voor slim en schoon vervoer. En genieten van duurzaam, gezond en lekker eten. Wij helpen door duurzaam beleid en duurzame keuzes gemakkelijk, leuk en voordelig te maken. Wij overtuigen met onze kennis en argumenten en als het nodig is laten we onze tanden zien. Zo werken wij met hart en hoofd aan grote klimaat- en milieuwinst.

Wij zijn ontzettend blij met alle giften die bij ons binnenkomen. Het geld hebben wij hard nodig om stappen te blijven maken. Dit is wat wij in 2019 hebben bereikt, mede dankzij onze donateurs:

Nederland Zoemt

Heel Nederland kwam in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de helft van de soorten is in gevaar. En dat terwijl ze zo belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening! We organiseerden dit jaar onder andere de Nationale Bijentelling om inzicht te krijgen in de bijenpopulatie, zodat we kunnen zorgen voor meer voedsel- en nestgelegenheid.

Meer over Nederland Zoemt

De Rijke Noordzee

Ooit was 20 procent van de Noordzeebodem bedekt met natuurlijke riffen zoals oesterbanken. Door menselijk ingrijpen en ziektes zijn deze verdwenen. Door het plaatsen van levende riffen op de bodem van windparken in de Noordzee herstellen we de onderwaternatuur. Zo helpen we onze aarde op twee manieren: duurzame energie tegen klimaatverandering en natuurontwikkeling voor meer biodiversiteit in de Noordzee.

Meer over De Rijke Noordzee

Het Klimaatakkoord

Klimaatverandering moet zo snel mogelijk stoppen. Anders wordt de aarde veel minder leefbaar. Met het Klimaatakkoord wordt het doel gesteld dat Nederland in 2030 bijna de helft minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990. Natuur & Milieu heeft dit jaar intensief onderhandeld over de inhoud van het Klimaatakkoord. We willen aan de slag en daarom hebben we het akkoord ondertekend. Tegelijkertijd zullen we druk blijven zetten en oplossingen blijven aandragen, om de plannen van het kabinet te verbeteren.

Meer over het Klimaatakkoord

Luchtvaart

Vliegen is één van de meest vervuilende manieren van transport, maar toch blijft de luchtvaartsector groeien. Er ontstaat een flinke druk op het klimaat door uitstoot van broeikasgassen, geluidsoverlast en luchtverontreiniging. We moeten daarom anders en duurzamer gaan reizen met de trein, elektrische auto of bus zodat emissievrij reizen in 2050 mogelijk is. Het afgelopen jaar hebben we daarom onder meer een alternatieve luchtvaartnota aan de minister overhandigd en brachten we een duurzame (digitale) reisgids uit.

Meer over Luchtvaart

Nieuwe Warmte

We moeten in Nederland van het aardgas af. Aardgas is een fossiele brandstof die zorgt voor de uitstoot van CO2. Deze uitstoot zorgt voor verdere opwarming van de aarde. Gelukkig zijn er alternatieven voor verwarming, koken en het krijgen van warm water uit de kraan en douche. Uit onze Gasmonitor bleek dit jaar dat steeds meer huishoudens overstappen op elektrisch koken, de volgende stap is verwarming!

Meer over Nieuwe Warmte

Waterkwaliteit en biodiversiteit

De Nederlandse waterkwaliteit staat zwaar onder druk. Daardoor loopt de biodiversiteit gevaar en wordt waterzuivering steeds moeilijker en duurder. Een groot deel van de vervuiling komt door mest en bestrijdingsmiddelen. Dat komt in het water terecht, deels rechtstreeks en deels via het grondwater. We willen de vervuiling bij de bron aanpakken.

Meer over Waterkwaliteit en biodiversiteit
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/themas/onze-mooiste-successen-van-2019/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Email</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>