Investeringsagenda | Natuur & Milieu

Investeringsagenda

Werken waar het prettig en effectief is, met het kantoor als plaats om te ontmoeten. Binnen de nieuwe werkstructuur, is de plaats waar je werkt flexibel in te vullen. Veel bedrijven en werknemers kiezen voor vaker thuis achter de laptop. Ook het mobiliteitsbeleid wordt onder de loep genomen. Nu openbaar vervoer (tijdelijk) een uitdagende optie is, moet voor duurzaam vervoer naar andere mogelijkheden gekeken worden.

Natuur & Milieu deed onderzoek en 35% van de werknemers kiest voor een (e)bike in plaats van de auto, als de werkgever dit stimuleert. Hier tegenover staat dat 75% van de werkgevers nu nog niet investeert in duurzame mobiliteitsoplossingen om overvolle wegen te voorkomen.

Hoe maken we het voor werkgevers en werknemers interessant om over te stappen? Wat de werkgever nu al kan doen volgens een studie van de overheid, genaamd de Brede Maatschappelijke Heroverweging, is een hogere vergoeding geven voor de fiets in plaats van de auto. Door te differentiëren en een hogere kilometervergoeding te bieden voor fietsers, stimuleer je direct het gebruik van fiets of (e)bike.

Op langere termijn ziet Natuur & Milieu graag dat er een flexibel mobiliteitsbudget komt. In België bestaat dit al en het blijkt effectief. De huidige vrijstelling van belasting voor kilometervergoeding voor autoverkeer, vervang je door een belastingvrij mobiliteitsbudget wat besteed kan worden aan fiets, openbaar vervoer of thuiswerken. Precies wat voor de werknemer het meest van toepassing is. #zowilikwerken.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat het Rijk de middelen die ze heeft voor mobiliteit, investeert in een gezonde leefomgeving. Daarvoor is het belangrijk dat het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT), waar deze investeringen worden verdeeld, wordt omgevormd naar een Mobiliteitsfonds. Zo wordt duurzame bereikbaarheid het uitgangspunt bij iedere uitgave gericht op mobiliteit. Thema’s als stikstof, fijnstof, verkeersveiligheid, ruimte en beter gebruik van bestaande infrastructuur boven investeren in nieuw asfalt, komen hier in terug. We zien daarbij ook graag randvoorwaarden voor financiering van oplossingen uit het fonds voor klimaat en duurzaamheid.

Een derde punt voor langere termijn is een goed stimuleringspakket voor de fiets. Tot een afstand van 15 kilometer is de fiets een serieus alternatief voor de auto. Voor de elektrische fiets is dit meer. Snelfietsroutes helpen de verkeersveiligheid en snelheid. Daarnaast willen we meer stallingen bij openbaar vervoerspunten en hoofdfietsroutes door verblijfsgebieden (de huidige 30 kilometer zones). Veel gemeenten zijn hier al mee bezig, maar aangezien het forse investeringen zijn is extra geld vanuit het Rijk wenselijk.

Bovenstaande punten komen uit het plan Investeringsagenda voor een Toekomstbestendig Nederland, van Natuur & Milieu. In dit rapport werkten we met verschillende experts aan een plan voor groen herstel uit de huidige economische crisis.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor