Schoner rijden met Cleaner Car Contracts | Natuur & Milieu

Schoner rijden met Cleaner Car Contracts

Het wagenpark is een van de grootste kostenposten en bronnen van CO2-uitstoot in het bedrijfsleven. Cleaner Car Contracts is het platform voor fleetowners en leasebedrijven met de ambitie om een schoner en zuiniger wagenpark te hebben.

Deelnemers aan Cleaner Car Contracts krijgen inzicht via onze benchmark, delen kennis en praktijkervaringen en hebben invloed op de besluitvorming in Den Haag en in Brussel. Daarnaast organiseren we acties als de eerlijke leasewijzer en jaarlijkse awards voor duurzame mobiliteit

Coalitie voor elektrisch rijden

Wij geloven dat de toekomst van auto’s elektrisch is. Het aandeel van elektrisch aangedreven auto’s in Europa zal de komende jaren snel groeien.  De rol van de elektriciteitssector wordt daardoor steeds groter. Zij zijn de brandstofleveranciers van de nabije toekomst.  Met Cleaner Car Contracts bouwen we aan een coalitie van netwerkbeheerders en elektriciteitsbedrijven die de rol en bedrijfskansen voor de sector bepalen in automobiliteit.

Lobby voor minder CO2-uitstoot

Europa bepaalt de CO2-normen en daarmee het brandstofverbruik waaraan autofabrikanten moeten voldoen. In 2016 en 2017 worden door de Europese Unie de normen vastgesteld voor 2025 en daarna. Cleaner Car Contracts is de internationale bedrijvencoalitie die zich uitspreekt voor heldere en ambitieuze CO2-normen voor auto’s. Met deze voorlopende bedrijven bieden we tegenwicht aan de zware lobby van autofabrikanten.

Kijk op cleanercarcontracts.eu voor meer informatie.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="98" title="false" description="false"]