Wat is Road to Zero?

Elektrisch rijden is flink in opkomst. Naast dat elektrisch rijden beter is voor het milieu en de luchtkwaliteit, biedt elektrisch rijden nieuwe mogelijkheden. Met Road to Zero wil Natuur & Milieu samen met koplopers in de zakelijke markt de transitie naar elektrisch rijden versnellen. De markt heeft nu opschaling nodig om de transitie naar zero emissie mobiliteit door te zetten. Onze missie is een wagenpark dat in 2030 volledig elektrisch is, inclusief alle bestelbussen. Dit willen wij bereiken door met bedrijven en partners te werken aan kennisdeling en experimenten. Daar hebben we jullie hulp hard bij nodig! Wij zijn op zoek naar bedrijven vanaf 200 werknemers met een (lease)wagenpark vanaf 20 voertuigen (auto’s/bestelbussen).

Expertgroepen

In vier bijeenkomsten werk je samen in een expertgroep van vijf tot tien deelnemers aan een specifiek thema. Het doel is om aan het eind van 2018 een transitiehandleiding op te leveren met praktische handvatten om de transitie naar elektrisch rijden te versnellen. Iedere expertgroep wordt ondersteund door een kennispartner. Als deelnemer kies je voor één expertgroep waar je gedurende de vier bijeenkomsten aan bijdraagt. Daarnaast hebben de bijeenkomsten ook een plenair programma, waar cases worden gepresenteerd en de voortgang uit de expertgroepen wordt gedeeld met de andere deelnemers. De expertgroepen met thema zijn als volgt verdeeld:

Leasebeleid en arbeidsvoorwaarden
Doelgroep: HR / Communicatie / MVO managers
Kennispartner: Fleet Support

De weg naar een volledig elektrisch wagenpark heeft niet alleen een effect op je bedrijf, maar betekent ook een verandering voor je werknemers. De ene groep zal direct enorm enthousiast zijn terwijl de andere groep meer nadelen dan voordelen ziet. Het doel van deze werkgroep is om iedereen gemotiveerd mee te nemen in de transitie naar elektrisch rijden. Hiervoor is een goed beleid nodig waarin zowel de zakelijke- als de privé-mobiliteitsbehoefte centraal staat. In de werkgroep Leasebeleid en arbeidsvoorwaarden gaan we dit beleid interactief vormgeven.

Aanbod en transitie wagenpark
Doelgroep: Fleet- en mobiliteitsmanagers
Kennispartner: Royal HaskoningDHV

Een elektrisch voertuig is anders dan een fossiele auto. Het rijbereik is kleiner, maar velen ervaren elektrisch rijden als zeer comfortabel. In de werkgroep Aanbod en transitie wagenpark gaan we kijken naar de kosten en baten van elektrisch rijden. Hoeveel kost een elektrische kilometer t.o.v. een fossiele? Royal HaskoningDHV heeft de transitie naar elektrisch rijden al gemaakt. Met deze praktijkervaring en jullie kennis willen we de voordelen en uitdagingen van elektrisch rijden in kaart brengen met als doel een zo compleet mogelijk beeld te vormen. We kijken daarbij naar de huidige beschikbare modellen, maar ook naar de modellen die er nog aan komen.

Laden
Doelgroep: Fleet- en facilitymanagers
Kennispartner: EVConsult

Toegang tot de juiste laadinfrastructuur is een key factor voor succes bij de overgang naar een elektrisch wagenpark. Maar hoeveel laadpunten moet je bij je eigen locaties plaatsen, en hoe kun je de laadinfrastructuur direct toekomstbestendig maken? In de expertgroep Laden bespreken we de uitgangspunten. We gaan in op het kosteneffectief realiseren van laadpunten, de verschillende aanbieders, de technische mogelijkheden (bijvoorbeeld slim laden en energiemanagement, combinatie met duurzame opwek en batterijopslag), de functionaliteiten (besturing op afstand, monitoring, social charging), en praktische overwegingen (bereikbaarheid voor bezoekers en de beschikbaarheid van thuislaadinfrastructuur).

Bestelbussen
Doelgroep: Diverse
Kennispartner: Fier Automotive

De beschikbaarheid van elektrische bestelbussen is nog beperkter dan personenauto’s, maar ze komen er aan! Samen met koplopers uit de sector gaan we aan de slag met het delen van kennis over de mogelijkheden om nu en in de nabije toekomst elektrische bestelbussen in te zetten. We brengen in kaart welke voertuigen er op korte en langere termijn beschikbaar zijn en bespreken ervaringen uit reeds uitgevoerde pilots. Ook gaan we in op de operationele/logistieke en financiële haalbaarheid. Gezamenlijk stellen we een stappenplan op voor het elektrificeren van alle bestelbussen in het wagenpark.

Wat we bieden

Door geheel kosteloos deel te nemen in een expertgroep leer je van andere bedrijven en kennispartners over het elektrificeren van het wagenpark. Daarnaast worden de best practices van de deelnemers gedeeld in een groter netwerk van bedrijven. Je krijgt hiermee erkenning als koploper!

Bijeenkomsten

Schrijf je je in voor een expertgroep, dan vragen wij je bij de volgende bijeenkomsten gespreid over 2018 aanwezig te zijn:

  • Kick off heeft inmiddels plaatsgevonden op 13 april bij Royal Haskoning DHV te Amersfoort
  • De bijeenkomst van dinsdag 19 juni heeft inmiddels plaatsgevonden bij Capgemeni in Utrecht
  • Donderdag 13 september 13:00 – 18:00 ANWB, Wassenaarseweg 220 Den Haag
  • Slotsymposium: 4 december, Openbare Bibliotheek Amsterdam

Heb je interesse of ken je collega’s die deel zouden willen nemen in een expert groep? Meld je dan nu aan of stuur dit door naar een collega.

Delen
Delen

Lees meer

Gerelateerde onderwerpen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/mobiliteit/projecten-mobiliteit/road-to-zero/rtz2018/wat-is-road-to-zero/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>