Verslag Road to Zero bijeenkomst 13 april | Natuur & Milieu

Verslag Road to Zero bijeenkomst 13 april

Op 13 april heeft de eerste kennissessie van Road to Zero plaatsgevonden met de koplopers uit de markt als het gaat om het (versneld) elektrificeren van het wagenpark. Road to Zero is een initiatief van Natuur & Milieu in samenwerking met Royal HaskoningDHV, Fier Automotive & mobility, EVConsult en Fleet Support. De ambitie is duidelijk: een emissieloos wagenpark uiterlijk in 2030. Daarnaast om aan het einde van de sessies tot een gezamenlijke handleiding te komen, zodat andere bedrijven het zogenaamde wiel niet nogmaals hoeven uit te vinden. Tijdens de kennissessie op 13 april bij Royal Haskoning DHV zijn de volgende thema’s besproken in diverse werkgroepen.

– Leasebeleid en arbeidsvoorwaarden
– Personenwagenpark en bedrijfswagens
– Laadinfrastructuur

Onder leiding van FLEETSUPPORT – Leasebeleid en arbeidsvoorwaarden.

Fleet Support is als kennispartner betrokken bij de kennissessies met als tweeledig doel:
– Kennisdeling; hoe pakken andere organisaties het aan? wat kunnen we van hen leren?
– Een nieuwe, niet eerder afgelegde route. Dat betekent dat er onderweg situaties ontstaan waar geen van de aanwezige experts eerder ervaring mee op heeft kunnen doen. Door hier met elkaar over na te denken ontstaan nieuwe kaders en mogelijkheden.

Samenvatting werkgroep:

Met een aantal senior HR-verantwoordelijken heeft Arie Brundel (Senior Consultant bij Fleet Support) gekeken naar de rol en effecten van het juiste beleid om elektrisch rijden (versneld) mogelijk te maken.

Tijdens de expertgroep werd duidelijk dat het vertrekpunt (huidige situatie) voor alle aanwezigen anders was, maar dat de ambitie min of meer gelijk is: rond 2025 alleen nog maar de keuze voor een elektrische auto.

Als vertrekpunt zijn de volgende ontwikkelingen geschetst:

 • Op korte termijn, dus in 2018 en 2019, is het aanbod van 100%EV minimaal, zijn de gebruiksmogelijkheden (actieradius) ook nog beperkt en is de laadinfrastructuur in ontwikkeling. Gelijktijdig is er wel de fiscale stimulans dankzij de lage bijtelling van 4%.
 • Op middellange en lange termijn zal 100%EV steeds breder, betaalbaarder en praktischer beschikbaar komen, maar zal het fiscale voordeel waarschijnlijk worden beperkt.

Samen met de aanwezigen is gekeken hoe we op korte termijn (2018/2019) 100%EV kunnen:

 • Promoten: proefritten aanbieden, interne communicatie van duurzame doelstellingen, deelname initiatieven als Low Car Diet, algemeen gebruik auto’s 100%EV, EV modellen toestaan buiten merkbeperking
 • Stimuleren: laadvoorziening thuis op kosten werkgever, verlaagde of vervallen eigen bijdrage, voorkeur ruimte bij parkeerplaatsen, verruiming normbudget,
 • Ontmoedigen fossiele autokeuze: beperking normbudget, verhoging eigen bijdrage (bv gelijk aan CO2 uitstoot), merk/model beperking

De rode draad is dat alle genoemde mogelijkheden vanuit medewerker perspectief hun weg vinden naar beleid en niet andersom. Dit verhoogt het draagvlak en de kans van slagen.

De concrete ideeën die tijdens de expertgroep Leasebeleid & arbeidsvoorwaarden zijn gedeeld,  bieden een helder inzicht in de eerste stappen om medewerkers te faciliteren elektrisch te gaan/laten rijden.

Bij de volgende sessie worden de huidige ideeën en suggesties iets verder uitgewerkt en worden de maatregelingen op middellange termijn met elkaar bedacht en uitgewisseld.

 

Onder leiding van Royal Haskoning DHV en FIER – Personenwagenpark & bedrijfswagens

Tijdens de eerste werksessie van de werkgroep Aanbod Wagenpark en Bestelbussen waren de volgende deelnemers aanwezig: PostNL, Stedin, AH Online, ANWB, NetApp, CapGemini en BDO. Een aantal bedrijven heeft vooral een lease-wagenpark, andere bedrijven hebben een wagenpark met grijze kentekens. Deze verschillende invalshoeken en de op sommige aspecten complementariteit (denk aan laadinfra, range, motivatie van gebruikers, bewustwording) maakten de werksessie nuttig.

De verschillende bedrijven leren van elkaars aanpak. Een aantal bedrijven is inmiddels al begonnen met elektrisch rijden, anderen zijn nog in de oriëntatiefase. We hebben, na een korte introductie op elektrisch rijden en elektrische bestelbussen, uitgebreid gediscussieerd over een aantal stellingen. Deze discussie was vooral bedoeld om boven water te krijgen welke factoren nu bepalend zijn voor een transitie naar elektrisch rijden. De conclusies waren dat het voor een lease-wagenpark met ‘gele kentekens / personenauto’s’ goed mogelijk is de transitie nu (of zo snel mogelijk) al te maken. Het aanbod van voertuigen is redelijk goed en de range wordt ook steeds minder een issue. Koudwatervrees speelt mee, maar dit kan weggenomen worden door werknemers en beslissers elektrisch rijden te laten ervaren.

Verder is het van belang dat de business case rond is; het moet zo veel mogelijk met gesloten beurs kunnen.  Voor bedrijfswagens weegt dit nog zwaarder dan voor lease auto’s (lease auto’s is vaak een secundaire voorwaarde, bij bedrijfswagens zijn de kosten onderdeel van de business case van de gehele dienstverlening zoals bij PostNL en AH Online). Echter is het aanbod van OEM’s hier nog beperkt. Er is al wel veel wetgeving rondom duurzaam goederenvervoer (vooral milieuzones). De boodschap uit de werkgroep was echter: zorg dat deze wetgeving in de pas loopt met de techniek, en voorkom gevallen waarbij de wetgeving uitgaat van techniek die nog nauwelijks aanwezig is en de betrokken partijen op kosten jaagt.

De volgende bijeenkomst zal vooral in het teken staan van het aanbod aan elektrische auto- en bestelbusmodellen, en de business case. Wat kost het nu echt om de transitie te maken naar elektrisch rijden en wat is de economische en technische haalbaarheid? 

Onder leiding van EV CONSULT – laadinfrastructuur

Aanwezigen tijdens de werkgroep laadinfrastructuur:  EVConsult, PWC, Gemeente Amsterdam, Capgemini, RealConnections en Natuur&Milieu.

Gesproken is over het faciliteren van de toenemende behoefte aan laadinfrastructuur op eigen terrein. PWC en Capgemini hebben als koploper op het gebied van de transitie naar een elektrisch wagenpark waardevolle best practices gedeeld voor de aankoop en aanleg van laadinfrastructuur. PWC past bijvoorbeeld valet parking toe, waardoor de eigen laadpunten optimaal worden gebruikt. Capgemini faciliteert niet alleen laadpunten op eigen terrein, maar ook laadpunten bij werknemers thuis.

Met de koplopers is uitgebreid gesproken over onderwerpen waar bedrijven tegenaan kunnen lopen bij de realisatie van laadinfrastructuur. De vervolgworkshops zijn ingericht om deze onderwerpen te behandelen, waaronder:

 • Een quick scan om de meest geschikte laadoplossing bij jouw bedrijf vast te stellen, met inzicht in de laatste prognoses voor de toename van het aantal elektrische voertuigen
 • Hoe smart charging technieken en andere innovatieve oplossingen kunnen voorkomen dat je tegen je gebouw grens aanloopt (en dus je aansluiting niet hoeft te vergroten)
 • Hoe publieke en private partijen kunnen samenwerken om de bezetting van private en publieke laadpunten te optimaliseren
 • Hoe ervoor te zorgen dat bedrijfswagens daadwerkelijk op groene en betaalbare stroom rijden

Indeling vervolgworkshops

Techniek

 • Uitwerken quickscan laadbehoefte en prognoses voor elektrisch vervoer
 • Smart charging technieken (voor- en nadelen) en andere innovatieve oplossingen
 • Energiemanagement en gebruik van groene stroom
 • Laadkosten inzichtelijk en binnen de perken
  • Best practice: toelichting en uitwerking casus van PWC

Rolverdeling

 • Rol elektrisch vervoer in energietransitie en relevante spelers
 • Leasemaatschappij, gebouweigenaar versus huurder
 • Samenwerking publiek-privaat
 • Dienstverlening
 • Best practice: toelichting en uitwerking casus van Capgemini
 • sponsor
 • sponsor
 • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/themas/mobiliteit/projecten-mobiliteit/road-to-zero/rtz2018/verslag-bijeenkomst-13-april/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Name</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>