Limburg | Natuur & Milieu

Limburg

In Ondernemershuis Alex51 organiseert Natuur & Milieu een interactieve workshop over het elektrificeren van uw wagenpark. Ondernemershuis Alex51 is een bedrijfsverzamelgebouw in hartje Wyck. Het ondernemershuis biedt plek voor lokale ondernemers, met alle benodigde services beschikbaar. Voor het pand wordt een slim laadplein gerealiseerd, wat gebruik maakt van energieoverschot van de zonnepanelen die Alex51 heeft geïnstalleerd. Dit plein is zowel voor gebruikers van Ondernemershuis Alex51 als omwonenden te gebruiken.

Praktische informatie

Datum 14 november
Tijd 15:00 – 18:30
Locatie Ondernemershuis Alex51
Alex Battalaan 51
6221 CB Maastricht
Voor Ondernemers (MKB) uit de regio met wagenparken van 25+ voertuigen, die meer willen horen en leren over:

  • De maatschappelijke en economische voordelen van elektrisch rijden;
  • De mogelijkheden en voordelen voor uw bedrijf;
  • De EV-routekaart van Natuur & Milieu, die u helpt om concrete stappen te formuleren om deze voordelen te benutten;
  • Concrete tips van experts;
  • De manier waarop andere (regionale) ondernemers kijken naar en omgaan met elektrisch rijden in hun MKB bedrijf.

Programma

15:00 Ontvangst
15:30 Welkom & opening door Natuur & Milieu
15:45 Elektrisch vervoer in Nederland
Een schets over de manier waarop elektrisch vervoer in Nederland zich ontwikkelt. Wat zijn de ontwikkelingen van elektrische auto’s, wat is het beleid van de overheid en hoe gaat dat eigenlijk met laden?
16:15 “Hoe doen we het?”
Aan de hand van de Road to Zero methodiek bekijken we hoe regionale ondernemers tegenover elektrisch rijden staan. Hebben zij een strategie of doelstelling bepaalt? Hoeveel elektrische voertuigen rijden er nu en wat is de potentie?
16:30 Praktijkcase Ondernemershuis Alex51
We zoomen in op een voorbeeld van een bedrijf dat concreet bezig met elektrisch rijden. Ondernemershuis Alex51 realiseert een slim laadplein, waar zowel de gebruikers van Ondernemershuis Alex51 als omwonenden gebruik van kunnen maken. Dit laadplein maakt gebruik van het energieoverschot dat wordt opgewekt door de geïnstalleerde zonnepanelen. Ze vertellen je meer over het hoe en waarom, én delen hun ervaringen en tips.
16:45 Aan de slag!
Natuur & Milieu heeft op basis van verschillende bedrijven een routekaart ontwikkeld. Zij vertellen meer over de manier waarop deze tot stand is gekomen en hoe deze kan helpen om vanaf morgen stappen te gaan zetten. We inventariseren vervolgens hoe men hier tegenover staat. Waar zie je uitdagingen? Hoe helpt dit jou? Waar heb je nog vragen over?
17:15 Pauze
17:30 Bespreken casus
Aan de hand van een fictieve casus bespreken we wat je moet regelen om over te stappen op elektrische auto’s binnen jouw onderneming. Wat zijn de belangen en voorkeuren van betrokkenen? Waarom willen medewerkers wel of juist niet elektrisch rijden? Wat is praktisch, en wat is technisch haalbaar? Hoe kom je daar achter?In subgroepen werken we de antwoorden op deze vragen uit en delen we ervaringen. Aan het einde van dit onderdeel koppelt ieder groepje kort terug, zodat inzichten en geleerde lessen gedeeld worden.
 18:15 Wat vinden we ervan?
Aan de hand van stellingen vatten we de dag samen.
18:30 Afsluiting

 

Aanmelden

Delen
Delen
Gerelateerde onderwerpen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/mobiliteit/projecten-mobiliteit/road-to-zero/bijeenkomsten/limburg/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>