Groningen | Natuur & Milieu

Groningen

Bij Bossers & Cnossen organiseert Natuur & Milieu een interactieve workshop over het elektrificeren van uw wagenpark. Bossers & Cnossen is een ICT dienstverlening dat het verkleinen van hun ‘footprint’ als doel heeft gesteld. Zij verduurzamen én verkleinen hun wagenpark en wekken hun elektriciteit op met behulp van zonnepanelen.

Praktische informatie

Datum 19 november
Tijd 08:30 – 12:00
Locatie Bossers & Cnossen
Wasaweg 3
9723 JD Groningen
Voor Ondernemers (MKB) uit de regio met wagenparken van 25+ voertuigen, die meer willen horen en leren over:

  • De maatschappelijke en economische voordelen van elektrisch rijden;
  • De mogelijkheden en voordelen voor uw bedrijf;
  • De EV-routekaart van Natuur & Milieu, die u helpt om concrete stappen te formuleren om deze voordelen te benutten;
  • Concrete tips van experts;
  • De manier waarop andere (regionale) ondernemers kijken naar en omgaan met elektrisch rijden in hun MKB bedrijf.

Programma

08:30 Ontvangst
09:00 Welkom & opening door Natuur & Milieu
09:15 Elektrisch vervoer in Nederland
Een schets over de manier waarop elektrisch vervoer in Nederland zich ontwikkelt. Wat zijn de ontwikkelingen van elektrische auto’s, wat is het beleid van de overheid en hoe gaat dat eigenlijk met laden?
09:45 “Hoe doen we het?”
Aan de hand van de Road to Zero methodiek bekijken we hoe regionale ondernemers tegenover elektrisch rijden staan. Hebben zij een strategie of doelstelling bepaalt? Hoeveel elektrische voertuigen rijden er nu en wat is de potentie?
10:00 Praktijkcase Bossers & Cnossen
We zoomen in op een voorbeeld van een bedrijf dat concreet bezig met elektrisch rijden. Bossers & Cnossen is een ICT dienstverlener en zij hebben zich ten doel gesteld om hun CO2 footprint drastisch te verkleinen. Zo wekken zij zelf elektriciteit op met behulp van zonnepanelen én verkleinen en elektrificeren hun wagenpark. Ze vertellen je meer over het hoe en waarom, én delen hun ervaringen en tips.
10:15 Aan de slag! 
Natuur & Milieu heeft op basis van verschillende bedrijven een routekaart ontwikkeld. Zij vertellen meer over de manier waarop deze tot stand is gekomen en hoe deze kan helpen om vanaf morgen stappen te gaan zetten. We inventariseren vervolgens hoe men hier tegenover staat. Waar zie je uitdagingen? Hoe helpt dit jou? Waar heb je nog vragen over?
10:45 Pauze
11:00 Bespreken casus
Aan de hand van een fictieve casus bespreken we wat je moet regelen om over te stappen op elektrische auto’s binnen jouw onderneming. Wat zijn de belangen en voorkeuren van betrokkenen? Waarom willen medewerkers wel of juist niet elektrisch rijden? Wat is praktisch, en wat is technisch haalbaar? Hoe kom je daar achter?In subgroepen werken we de antwoorden op deze vragen uit en delen we ervaringen. Aan het einde van dit onderdeel koppelt ieder groepje kort terug, zodat inzichten en geleerde lessen gedeeld worden.
 11:45 Wat vinden we ervan?
Aan de hand van stellingen vatten we de dag samen.
12:00 Afsluiting

 

Aanmelden

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/themas/mobiliteit/projecten-mobiliteit/road-to-zero/bijeenkomsten/groningen/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Email</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>