Volksbank | Natuur & Milieu

Best Practice Volksbank

Best practice de Volksbank met betrekking tot het verduurzamen van het wagenpark

Arno Veenman, adviseur expertise HR bij de Volksbank:
“Zorg voor mandaat, dat scheelt tijd”

“De Volksbank bestaat uit 4 merken, waarvan de ASN Bank er één is. In 2016, relatief kort geleden, hebben we de groene ASN-gedachte naar de hele Volksbank gebracht: alle investeringen moeten CO2-neutraal. Dat voeren we ook in onze bedrijfsvoering door, en 80% daarvan bestaat uit vervoer. Eind 2020 willen we een CO2-reductie van 50% ten opzichte van 2014. Ambitieus, zeker omdat het nieuwe werken al was ingevoerd en iedereen de helft van de tijd thuis werkt. Een van onze kernwaarden is: toon lef. Dus dacht ik: elektrificeren. Toen ik ging rekenen, werd ik steeds enthousiaster. Sinds 1 januari 2017 is elektrisch ons uitgangspunt. De Volksbank is koploper: in september 2018 was een kwart van ons leasepark van 280 auto’s volledig elektrisch. Plug-ins kunnen niet meer worden besteld.”

Eerst het MT HR, daarna de directie
“Het begint bij het duurzaamheidsdoel. Zonder dat gaat een elektrische leaseregeling niet vliegen. Bij ons mocht elektrisch rijden al, maar mensen moesten het uit zichzelf willen. Ik heb een toekomstplan gemaakt en heb mijn enthousiasme eerst op HR overgebracht, en daarna omarmde de directie mijn voorstel. Kom je niet voorbij HR, dan haal je de directie niet. Ik bofte qua timing, onze CEO werd de grootste ambassadeur.”

Verrassingen onderweg
“Een tip: zorg dat je bij de directie mandaat krijgt voor beslissingen. Op je reis naar elektrisch kom je allerlei verrassingen tegen, en telkens naar de directie moeten vertraagt enorm. Bij de Volksbank stemmen we alles af met de OR en de vakbonden, behalve de leaseregeling. Bij een ambitieus doel als dit scheelt dat compromissen. Hoe groter de stap, hoe groter het effect”

Ambassadeurs met succes
“Ambassadeurs heb je nodig, maar niet veel. Hier waren de directeuren van HR, Control en Facilitair de belangrijkste voor deze rol. Nog meer vond ik er in de buitendienst, autoliefhebbers die een soort gezag uitstralen. Als zo iemand elektrisch gaat rijden, vinden anderen dat spannend. Binnen een paar weken dienden mensen in hun omgeving ook aanvragen in. Zo groeiden we binnen een jaar van 3 naar 36 auto’s, 12% van het leasepark. Iedereen vindt de rijervaring fantastisch. Inmiddels zijn de accu’s groter. En mensen gaan rekenen, 4% bijtelling is gunstig. Hoe meer mensen overstappen, hoe makkelijker het wordt. Begin september hebben we de 72e auto besteld.”

Vasthouden aan regelingen
“Onze leasemaatschappij hebben we om een voordelige omruilregeling gevraagd, en de contractduur van 5 jaar is vervangen door 200.000 km op de teller. Medewerkers die vanwege het geringe aanbod in actieradius nog geen elektrische auto konden rijden, mochten alleen ingeleverde auto’s overnemen, we bestelden geen auto’s op fossiele brandstof meer. Daar moet je hard aan vasthouden.”

Wennen en plannen
“Volgens de berekeningen waren meer laadpunten op het werk niet nodig, want we voorzien in laadpalen thuis. Maar het zit hoofdzakelijk tussen de oren: men wil zien dat er geladen kan worden. Daarom hebben we onder ons pand in Utrecht een zone met 22 laadpunten en 44 parkeerplekken aangelegd, en sindsdien durven meer medewerkers het aan. Toch is angst om te stranden onnodig. Via allerlei apps kun je vinden waar je kunt laden, of er plaats is en welke aansluiting er zit. Het is alleen even wennen en anders leren plannen. Een collega rijdt maar liefst 50.000 kilometer per jaar door heel Nederland. Hij plant tussen zijn afspraken oplaadtijd in. Niks aan de hand.”

Koploperproblemen
“Als koploper ontdek je van alles waar nog niemand over heeft nagedacht. Wat doe je met een laadpaal thuis als iemand uit dienst gaat? En een laadvoorziening overzetten als iemand bij de nieuwe werkgever ook elektrisch gaat rijden, is lastig. Zulke dingen vragen nog om oplossingen.”

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/themas/mobiliteit/projecten-mobiliteit/road-to-zero/best-practices/volksbank/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>