Stedin Road to Zero | Natuur & Milieu

Best Practice Stedin

Best practise van Stedin met betrekking tot het verduurzamen van het wagenpark.

Gertjan Sybrandi, hoofd Facilitaire Services & Mobiliteit Stedin (op 29 mei uitgeroepen tot Mobiliteitsmanager van het jaar): “Ga het gewoon doen en start met pilots”.

“Vanaf 2012 is Stedin de CO2-uitstoot van het wagenpark gaan terugdringen. We wilden zowel onze leasesauto’s als het woon-werkverkeer aanpakken. Eerst ging de uitstoot terug naar 120 gram per km. Medewerkers konden actief hun contract beëindigen. Het enthousiasme voor de plug-in heeft ons geholpen met ervaring opdoen met laden en was de eerste stap naar verdere elektrificatie. In 2015 ging de CO2-grens naar 105 gram en hebben we de keuze in auto’s beperkt. Daarmee laat je als werkgever zien dat je verduurzaming belangrijk vindt. Vanaf januari 2019 is ons aanbod voor gele kentekens alleen nog maar elektrisch en eind 2020 is dat wagenpark helemaal geëlektrificeerd.”  

Simulaties met kastjes 

“Er was wel eens wat gemor, bijvoorbeeld over het opladen. Dat kun je tackelen door op locatie en zo mogelijk thuis laden mogelijk te maken. Het andere bezwaar, de kleine actieradius, blijkt vaak ongegrond. Met kastjes in de auto’s hebben we simulaties met elektrisch rijden gemaakt en daaruit bleek dat 95% van de ritten al elektrisch kon. Iemand die zei: ‘ik rij heel veel’, bleek maar 90 km op een dag te maken. Dat kan makkelijk elektrisch.” 

Rondje Randstad was wennen 

“Feitelijk bewijs is goed, maar niet iedereen laat zich daardoor overtuigen. Ze moeten het ervaren. Mijn eerste rondje Randstad was ook wennen. Ik kon maar 120 km rijden. Met een brandstofauto zou je dan juist gaan tanken, maar nu moest ik het daarmee doen en dat kon. Je gaat bewuster reizen. Het is de perceptie, de mindset die alleen verandert door het te ervaren.” 

Enthousiasme werkt aanstekelijk 

“Mijn advies is: ga het gewoon doen, want het kan. De actieradius neemt toe, het wordt goedkoper en de bijtelling is gunstig. Focus op wat kan. Kijk waar de energie zit en benut die. Sommigen willen het graag, hun enthousiasme werkt aanstekelijk. Collega’s vinden het leuk om te laten zien dat dit van hun werkgever komt. En degenen die bij ons echt meer kilometers maken dan een elektrische auto aankan, kunnen in de overgangsperiode hun elektrische auto ruilen met iemand die nu al wel elektrisch wil rijden.” 

Functie niet meer bepalend 

“Ook belangrijk is goed luisteren waar de organisatie tegenaan loopt. Knelpunten zijn mogelijkheden om dingen anders te gaan doen. Onze leaseregeling bijvoorbeeld. Voorheen bestond die op basis van de functie, nu is dat het aantal kilometers. In principe gebruiken wij deelauto’s, behalve als mensen meer dan 12.500 km zakelijk rijden. Privé daarmee rijden mag ook, mits elektrisch.” 

Straks ook de bussen 

“Ons doel voor 2020 is een tussenstap: in 2030 willen we het hele wagenpark CO2-neutraal hebben, ook onze bussen. Met de kleinere zijn we al bezig, en voor grotere komen langzaamaan ook aanbieders.” 

Erkenning door professionals 

“Dat ik ben uitgeroepen tot Mobiliteitsmanager van 2018 vind ik een eer, voor mij en voor het hele team. Het is mooi om erkend te worden door professionals en de markt. Stedin heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en we willen een voorbeeld zijn. Als wij als netbeheerder het al niet kunnen, wie dan wel?”  

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/themas/mobiliteit/projecten-mobiliteit/road-to-zero/best-practices/stedin/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Email</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>