Best Practice Gemeente Amsterdam

Jeroen Schutter, programmamanager Luchtkwaliteit RVE Ruimte en Duurzaamheid, gemeente Amsterdam: “Ons vraaggestuurde beleid is succesvol”

“In de 8 jaar dat we als gemeente bezig zijn om het elektrisch vervoer in Amsterdam te stimuleren, heeft de stad met 2.800 publieke en 2.800 semipublieke laadpalen plus 12 snellaadstations de grootste laadpaaldichtheid ter wereld. Maar dat is nog lang niet genoeg, want Amsterdam is op weg naar uitstootvrij 2025. Een grote opgave, die we aanpakken in nauwe samenwerking met de netbeheerder, die ook een grote opgave heeft voor het elektriciteitsnetwerk.”

Geen rondjes rijden
“Het is een kip-en-ei-verhaal: geen laadpalen, geen elektrische auto’s en vice versa. Daarom voeren we een vraaggestuurd beleid. Bedrijven en particulieren kunnen via de gemeentelijke website laadpalen aanvragen bij Nuon/ Heymans. In de aanbesteding voor de plaatsing, die Nuon en Heymans uitvoeren, hebben we bedongen dat die bedrijven de laaddata met ons delen. We weten ongeveer waar de auto’s uitgeleverd worden en kunnen de palen dus precies daar plaatsen waar de druk hoog is. Mensen moeten geen rondjes hoeven rijden omdat de palen steeds in gebruik zijn, maar een laadpaal moet ook niet onderbenut blijven. Dat vraaggestuurde beleid is succesvol.”

Alleen groene stroom
“Nu staan er 2.800 publieke laadpalen; eind 2019 moeten dat er 4.000 zijn. Er komen ook 53 snellaadstations bij, vooral op invalswegen en de ring. De gemeente laat dit nu nog niet helemaal aan de zakelijke markt. In deze fase van ontwikkeling wordt gestuurd op goede spreiding over de stad, mede door de gebruiksdata, en voorlopig wordt er ook een vaste prijs per kWh gevraagd. Daarmee kan de bestuurder voor de komende jaren de total cost of ownership berekenen. Als het aanbod groter wordt doordat commerciële partijen groeien, wordt laden mogelijk goedkoper. Dan is te hopen dat alle aanbieders groene stroom leveren. De gemeentelijke laadpalen leveren nu al alleen groene stroom, omdat we een schone keten willen.”

Knijpen op piekmomenten
“We hebben een succesvolle pilot gedaan met flexibel laden. Tussen 17:00 en 20:00 uur is er veel vraag naar stroom, en die vraag groeit als we van het gas gaan en als er meer elektrische auto’s komen. Met flexibele aansluitingen kun je op die piekmomenten ‘knijpen’ op het net, zodat er minder stroom in de auto gaat en de auto juist meer oplaadt als er een overschot aan elektriciteit is, bijvoorbeeld ’s nachts. Nog slimmer is het als je de accu van de auto als opslag gebruikt. Ook daar doen we proeven mee.”

Voorrang voor elektrische auto’s
“Behalve met palen plaatsen sturen we met subsidies en andere regelingen. In de milieuzones voor brommers, taxi’s, touringcars, bestel- en vrachtwagens mogen bijvoorbeeld de vuilste auto’s niet rijden. En door drukke standplaatsen zoals het Leidseplein en Amsterdam Centraal exclusief te maken voor elektrische taxi’s, stimuleren we de taxibedrijven om daarin te investeren. Daarvan rijden er in Amsterdam nu 600 rond, tegen zo’n 3.200 fossiele wagens van de reguliere toegestane taxi-organisaties. En bij de uitgifte van een parkeervergunning krijgen elektrische auto’s voorrang. Met die combinatie van maatregelen beïnvloeden we de luchtkwaliteit in de stad.”

Drempels wegnemen
“Niet alleen de inwoners, maar ook de 144.000 forenzen die nu elke dag de stad binnenkomen, willen we aan het elektrisch vervoer helpen. Daarom werken we in de Metropoolregio Amsterdam samen in het project MRA-Elektrisch om ook in de satellietgemeenten die dat niet zelf kunnen organiseren, laadpalen geplaatst te krijgen. Verder stimuleren we dat er in garages van VvE’s laadpunten komen door daar goede informatie over te geven. Als een VvE-lid een laadpunt wil en medebewoners denken dat zo’n zware stroomaansluiting maar eng en gevaarlijk is, kunnen we dat soort misverstanden uit de wereld helpen. Het is een voorbeeld van hoe we zo veel mogelijk drempels voor elektrisch rijden wegnemen.”

Delen
Delen

Lees meer

Gerelateerde onderwerpen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/mobiliteit/projecten-mobiliteit/road-to-zero/best-practices/gemeente-amsterdam/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>