Zeg NEE tegen duizenden
extra vluchten per jaar!

Het klimaat, de natuur en omwonenden betalen de prijs voor de luchtvaartplannen van het kabinet.

Het probleem 

De luchtvaart in Nederland zorgt voor enorm veel geluidsoverlast en uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. De luchtvaartsector krijgt in Nederland onevenredig veel ruimte in vergelijking met de rest van Europa. Het kabinet heeft jaren gebroed op een plan dat moest laten zien hoe de luchtvaart zich kan ontwikkelen in balans met veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Deze balans is in de plannen alsnog ver te zoeken! Klimaat, natuur en welzijn komen op de laatste plaats en het blijft vaak bij loze woorden.  

Het is niet te geloven dat dit kabinet in tijden van klimaatcrisis inzet op groei van de luchtvaart. En de plannen zijn groot: In het ergste geval mag de luchtvaart in Nederland groeien van 560.000 vluchten per jaar nu, naar 800.000 in 2050. Dat betekent nog veel meer vliegtuigherrie, meer ultrafijnstof en een enorme druk op natuur en klimaat door uitstoot van broeikasgassen.  

De 5 belangrijkste bezwaren op de plannen:

  •  Van het kabinet hoeft de luchtvaart nog steeds geen verantwoordelijkheid te nemen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Alle andere sectoren doen mee, terwijl de luchtvaart haar uitzonderingspositie houdt. Dit is volstrekt oneerlijk! 
  • Geluidshinder: de druk op de omgeving neemt toe bij groei van het aantal vluchten. Ook zorgt de militaire luchtvaart en de komst van de F35 voor geluidsverstoring van fauna het Waddengebied. Concrete effectieve maatregelen om de overlast te beperken worden niet voorgesteld.
  • Uitstoot van ultrafijnstof zal toenemen door groei, terwijl effecten op gezondheid omwonenden onduidelijk is.  
  • Het kabinet heeft een blind vertrouwen in technologieën die nog lang niet bewezen of beschikbaar zijn, zoals duurzame kerosine en elektrische vliegtuigen. Deze oplossingen komen niet snel of zijn niet effectief genoeg voor de omvang van het probleem. 
  • Lelystad staat nog steeds gepland voor 47.000 extra vakantievluchten. Het openen van een extra vliegveld past niet in tijden van klimaatcrisis.   

De oplossing – wat moet er wel in luchtvaartplannen?  

  • Klimaatdoelstellingen voor de luchtvaart die in lijn zijn met Parijsakkoord. Met een jaarlijks dalend CO2-plafond voor alle luchthavens vanaf nu. Dat betekent een CO2-reductie van 65% in 2030 ten opzichte van 1990 en 100% in 2050.  
  • Korte-afstandsvluchten onder de 1.000km moeten versneld worden afgeschaft.  
  • Geluidshinder echt beperken conform de WHO –richtlijn met rustpauzes en een stop op nachtvluchten.  
  • Realistische belasting op vliegen 
  • Niet openen Lelystad Airport 

Het is echt belangrijk dat wij nu iets doen. Steun onze actie! 

Gelukkig kunnen we samen iets doen!  

NU is het tijd om van je  te laten horen! Samen met jou gaan wij officieel bezwaar maken tegen deze plannen van het kabinet. Dit doen we in de vorm van een ‘Zienswijze’ waarin we precies aangeven welke punten in de plannen van het kabinet aangepast moeten worden.  

Maak jij je zorgen om jouw toekomst en de toekomst van de generaties na ons? Steun onze oproep voor een duurzame luchtvaart. Waarin ook de luchtvaart zich moet houden aan de grenzen van klimaat, natuur, geluid en gezondheid. Samen sturen we deze plannen terug naar de tekentafel.  

8 juli 2020: Meedoen kan niet meer

Meer dan 16.000 Nederlanders hebben aangegeven zich grote zorgen te maken over de groeiplannen voor de luchtvaart. Op donderdag 9 juli gaan we onze zienswijze indienen. Iedereen hartelijk dank voor het steunen van onze actie. Op de hoogte blijven van de voortgang en de reactie van de minister? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

    

 

 

 

In samenwerking met:

 

 

Delen
Delen
Gerelateerde onderwerpen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/mobiliteit/projecten-mobiliteit/luchtvaart/wat-doen-wij/luchtvaartnota/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>