Luchtvaartbelasting

1 januari 2021

In Nederland heeft de luchtvaart een uitzonderingspositie als het gaat om het betalen van belasting. Al sinds 1946 is de luchtvaartsector vrijgesteld van btw op tickets en accijns op kerosine. Deze uitzonderingspositie zorgt voor oneerlijke concurrentie. Voor je vervoersbewijs voor de bus, trein of boot betaal je namelijk wel gewoon belasting. Duurzaam reizen wordt zo minder aantrekkelijk.

Volgens vliegmaatschappijen zou een vliegtaks passagiers naar buurlanden verjagen en dus ongunstig zijn voor onze economie. Dat klopt niet, want verschillende buurlanden hebben al zo’n vliegtaks. Het Verenigd Koninkrijk heeft bijvoorbeeld al sinds 1995 een vliegbelasting van 173 euro voor een ticket naar een verre bestemming en in Duitsland betalen passagiers vanaf 1 april 2020 een vliegtaks van € 59,- per ticket voor lange afstanden en € 13,- voor korte afstanden. In onderstaande afbeelding is te zien welke vliegtaks andere Europese landen hanteren voor economy en business class voor langeafstandsvluchten:

Sinds 1 januari 2021 wordt er in Nederland ook vliegbelasting geheven. Luchthavens brengen € 7,85 aan vertrekkende passagiers in rekening. Transferpassagiers (als je een overstap hebt in Nederland) zijn uitgezonderd van deze vliegtaks. Omdat Schiphol een internationale hub-functie heeft, wordt dus een aanzienlijk deel van de passagiers uitgezonderd van deze belasting.

Een heffing op tickets is een goede eerste stap, maar er blijkt ook dat er veel meer moet gebeuren om luchtvaart te verduurzamen. De vliegbelasting van 7,85 euro is heel laag, helemaal als we dit vergelijken met de landen om ons heen. Je betaalt bijna nog meer voor je kopje koffie op Schiphol…

Er moet een einde komen aan de uitzonderingspositie van de luchtvaartsector en het is tijd dat we deze als normale sector gaan behandelen. Om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, moet er meer gebeuren. Met 7 euro per ticket schiet het klimaat heel weinig op. Wij pleiten voor een eerlijke belasting op vliegen. Als alle milieuschade en belastingen namelijk wel zouden worden doorberekend, zou de prijs van een vliegticket gemiddeld 63% hoger liggen dan de huidige prijs. Daarnaast moet er klimaatbeleid komen voor de luchtvaart. Er moet een CO2-plafond komen voor de luchtvaart, die past binnen de klimaatdoelen van Parijs.

Delen
Delen

Over dit project

Wat doet Natuur & Milieu rondom luchtvaart?

Wat doet Natuur & Milieu rondom luchtvaart?

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen moet de uitstoot van de luchtvaart, en daarmee het aantal vluchten, omlaag. Het is ook niet meer dan logisch dat er een eerlijke prijs voor vliegen komt en er stevig geïnvesteerd wordt in duurzame brandstoffen en alternatieven voor korte vluchten, zoals de trein.

Alles over dit project

Lees meer

Gerelateerde onderwerpen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/mobiliteit/projecten-mobiliteit/luchtvaart/luchtvaartbelasting/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>