Luchtvaartbelasting | Natuur & Milieu

Luchtvaartbelasting

Iedereen moet belasting betalen. Gek genoeg hoeft de luchtvaartsector dat nu niet, terwijl deze sector een enorme klimaatimpact heeft. En dat is raar…

26 maart 2020

In Nederland heeft de luchtvaart een uitzonderingspositie als het gaat om het betalen van belasting. Al sinds 1946 is de luchtvaartsector vrijgesteld van BTW op tickets en accijns op kerosine. Deze uitzonderingspositie zorgt voor oneerlijke concurrentie. Voor je vervoersbewijs voor de bus, trein of boot betaal je namelijk wel gewoon belasting. Duurzaam reizen wordt zo minder aantrekkelijk.

Nederland is een van de weinige Europese landen waar nog geen vliegtaks wordt geheven. Volgens vliegmaatschappijen zou zo’n taks passagiers naar buurlanden verjagen en dus ongunstig zijn voor onze economie. Dat klopt niet, want verschillende buurlanden hebben al zo’n vliegtaks. Het Verenigd Koninkrijk heeft bijvoorbeeld al sinds 1995 een vliegbelasting van 173 euro voor een ticket naar een verre bestemming en in Duitsland betalen passagiers vanaf 1 april een vliegtaks van €59,- per ticket voor lange afstanden en €13,- voor korte afstanden. In onderstaande afbeelding is te zien welke vliegtaks andere Europese landen hanteren voor economy en business class voor langeafstandsvluchten:

Momenteel ligt er in de Tweede Kamer een wetsvoorstel over de Wet op Vliegbelasting. In het voorstel gaat het om een vliegtaks van 7 euro per ticket voor vertrekkende passagiers. Een heffing op tickets is een goede eerste stap, maar er blijkt ook dat er veel meer moet gebeuren om luchtvaart te verduurzamen. Zeven euro is een heel klein bedrag. Helemaal als we dit vergelijken met de landen om ons heen. Je betaalt bijna nog meer voor je kopje koffie op Schiphol…

Er moet een einde komen aan de uitzonderingspositie van de luchtvaartsector en het is tijd dat we deze als normale sector gaan behandelen. Om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, moet er meer gebeuren. Met 7 euro per ticket schiet het klimaat heel weinig op.

Wij pleiten voor een eerlijke belasting op vliegen. Als alle milieuschade en belastingen namelijk wel zouden worden doorberekend, zou de prijs van een vliegticket gemiddeld 63% hoger liggen dan de huidige prijs. Daarnaast moet er klimaatbeleid komen voor de luchtvaart. Er moet een CO2-plafond komen voor de luchtvaart, die past binnen de klimaatdoelen van Parijs.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/themas/mobiliteit/projecten-mobiliteit/luchtvaart/luchtvaartbelasting/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>