Belasting op vliegen: de normaalste zaak | Natuur & Milieu

Belasting op vliegen: de normaalste zaak

Waarom hoeft de luchtvaart geen belasting te betalen, terwijl deze sector een enorme klimaatimpact heeft?

27 september 2018


Iedereen moet belasting betalen. Gek genoeg hoeft de luchtvaartsector dat nu niet, terwijl deze sector een enorme klimaatimpact heeft. En dat is raar… 

De luchtvaartsector is sinds 1946 (!) vrijgesteld van BTW op tickets en accijns op kerosine. Mede door de zeer lage vliegprijzen die zo mogelijk worden gemaakt groeit de sector nogal altijd zeer snel. Dit kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen dat Nederland per 2020 een (zeer lage) vliegbelasting invoert. In welke vorm? Dat moet de regering nog bepalen.

Het ministerie van Financiën heeft afgelopen zomer een internetconsultatie uitgezet waarin zij onderzoekt wat mensen, milieuorganisaties, bewonersgroepen en betrokkenen vanuit het bedrijfsleven vinden van de verschillende mogelijkheden van belastingheffing op vliegen. Wij hebben u opgeroepen om deze in te vullen en daarmee de stem van het publiek te laten doorklinken. En dat is hard nodig: vanuit de luchtvaartsector wordt namelijk zwaar gelobbyd tegen elk voornemen om vliegen een eerlijker prijs te geven.

Dat blijkt ook uit de internetconsultatie waarop heel veel medewerkers van luchtvaartmaatschappijen hebben gereageerd. Met onze oproep heeft ook het brede publiek, waaronder u, haar stem laten horen. In totaal is de consultatie maar liefst 1460 keer ingevuld! Daar zijn wij heel blij mee. Wij hopen dat uw reactie duidelijk maakt dat de vervuilende en overlast bezorgende luchtvaartsector geen uitzonderingspositie mag hebben. Ook zij moeten belasting betalen, net als iedereen in Nederland.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/themas/mobiliteit/projecten-mobiliteit/luchtvaart/belasting-op-vliegen/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Name</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>