Online slotevent Het Nieuwe Draaien | Natuur & Milieu

Online slotevent
Green Deal Het Nieuwe Draaien

Inspirerende gasten gingen 14 juli 2020, ter gelegenheid van de afronding van de Green Deal Het Nieuwe Draaien, met elkaar in gesprek aan de studiotafel op het Mediapark in Hilversum, onder leiding van moderator Sandy Nijhuis. Tal van onderwerpen kwamen aan bod. Niet alleen blikten de sprekers terug op behaalde resultaten van de Green Deal, maar ze keken ook vooruit naar de uitdagingen voor bedrijven en overheden in de verdere verduurzaming van inzet en gebruik van werkmaterieel op weg naar een uitstootvrije bouw, infra en groen.

Vragen die aan tafel aan bod kwamen, waren bijvoorbeeld hoe overheden omgaan met het verduurzamen van de bouwplaats? Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en Gemeenten willen daarin forse stappen zetten, maar beseffen zich terdege het belang om dat op een haalbare en betaalbare manier te doen zodat de markt aangehaakt wordt en blijft. De vraag hoe alle partijen omgaan met het spanningsveld tussen milieu-eisen aan duurzaam werkmaterieel, het – nu nog beperkte – aanbod en de meerprijs ervan, bleek een heet hangijzer. Maar ook de manier waarop we vorm geven aan de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven in het formuleren van duurzame inkoopcriteria, waarbij Frank Hoogendoorn van HKA Nieuwkoop in een ingezonden filmpje de overheden opriep om vooral het gesprek aan te gaan met elkaar om samen sneller en slimmer duurzame stappen te kunnen zetten.

Gericht op de toekomst kwamen De Groene Koers en Emissieloos Netwerk Infra aan het woord. Deze duurzaamheidsinitiatieven zijn vrij recent ontstaan voor én door de bouw, infra en groensector om samen het stokje op te pakken in verdere verduurzaming van de sector.

Bekijk de uitzending terug

 

Programma

Blok 1 Materieel & Beleid

Hoe gaan partijen om met het spanningsveld tussen milieu-eisen aan duurzaam werkmaterieel en het aanbod en de meerprijs ervan? Vooral met het oog op de toekomst ligt er een uitdaging hoe deze uitersten elkaar weten te vinden in haalbare, betaalbare duurzame oplossingen.

Sprekers:

 • Dik de Weger – Rijkswaterstaat, Kwartiermaker Transitiepad Duurzame Bouwplaats en Bouwlogistiek
 • Linda Docter – Gemeente Utrecht, Programmamanager Duurzame Leefomgeving
 • Walter Stougie – Boskalis, Hoofd Materieel
 • Cora de Groot – Mourik Infra, Manager Duurzaamheid
 • Floris van Nouhuijs – Van Oord, Energy Management Coordinator

Blok 2 Educatie & Het Nieuwe Draaien

De mens op de machine is minstens zo belangrijk als de machine zelf. Misschien wel belangrijker. Hoe borg je duurzame gedragsverandering in training en educatie van machinisten?

Sprekers:

 • Koen Stephan – Voorzitter College van Bestuur SOMA Bedrijfsopleidingen en SOMA College
 • Sytze Kloosterman – SOMA Bedrijfsopleidingen, adviseur/trainer Het Nieuwe Draaien
 • Hans Nieuwenhuis – AERES Tech, adviseur/trainer Het Nieuwe Draaien

Blok 3 Toekomst & Initiatieven

De uitdaging voor meer duurzaamheid in de bouw, infra en groen ligt voor ons. Hoe gaan we samen werken aan de zero-emissiebouw van morgen? Nieuwe duurzaamheidsinitiatieven komen aan het woord.

Sprekers:

 • Dirk Schennink – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Programmadirectie Mobiliteit en Gebieden, Coördinerend Beleidsmedewerker Duurzaamheid over de Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Bouw
 • Wendy van Schaik – Procesbegeleider De Groene Koers, gezamenlijk initiatief van Bouwend Nederland, CUMELA en BMWT
 • Edwin Lokkerbol – Programmadirecteur Emissieloos Netwerk Infra

 

Greendeal logo het nieuwe draaien logo bmwt logo
Delen
Delen
Gerelateerde onderwerpen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/mobiliteit/projecten-mobiliteit/het-nieuwe-draaien/online-slotevent/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>