Green Deal Het Nieuwe Draaien | Natuur & Milieu

Green Deal Het Nieuwe Draaien

Verduurzaming van werkmaterieel: op weg naar een uitstootvrije bouw, infra en groen in 2030: beleid versus praktijk.

Op 26 mei 2016 ondertekenden 28 organisaties, waaronder bouwbedrijven en brancheorganisaties, samen met onderwijsinstellingen, lokale overheden en de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat, de Green Deal Het Nieuwe Draaien met als doel emissiereductie door mobiele werktuigen. De Green Deal is tot stand gekomen op initiatief van BMWT, Natuur & Milieu en de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat.

Ter gelegenheid van de afronding van de Green Deal Het Nieuwe Draaien is een eindrapport en een speciaal magazine uitgebracht. Deze zijn via onderstaande knoppen beschikbaar.

Bekijk de eindrapportage Bekijk het online magazine

 

Online slotevent Het Nieuwe Draaien

Op dinsdag 14 juli organiseerde BMWT en Natuur & Milieu een online slotevent ter gelegenheid van de afronding van de Green Deal Het Nieuwe Draaien. Inspirerende gasten uit de bouwwereld gingen live met elkaar in gesprek aan de studiotafel onder leiding van Sandy Nijhuis. Je kunt het slotevent online terugkijken

We blikken terug op 4 jaar Green Deal Het Nieuwe Draaien. In 2016 spraken 30 organisaties met elkaar af om de uitstoot door mobiele werktuigen in de bouw en landbouw te verminderen. Er lagen bijna 100 concrete actiepunten op tafel om te realiseren. Wat is er behaald in verduurzaming van werkmaterieel op het gebied van gedrag, techniek, materieel, brandstof en beleid? Ook kijken we vooruit. Tijdens het slotevent komen Green Deal partners, opdrachtgevers en opdrachtnemers aan het woord over de uitdagingen in verduurzaming van materieel in bouw, infra en groen richting 2030. Gezien de stikstofcrisis en de transitie naar zero-emissie steden is dit onderwerp actueler dan ooit.

Lees meer
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor