De Vliegwijzer

De Vliegwijzer voor minder en duurzamer zakelijk vliegen

Vliegen heeft een grote impact op het milieu, klimaat en de gezondheid van omwonenden van luchthavens. Met name zakelijke vliegreizen zijn een grote bron van CO2-uitstoot. Daar zit dus een goede kans voor organisaties om hun uitstoot te verlagen en veranderingen door te voeren in hun zakelijke reisgedrag. De coronacrisis dwong ons allemaal om internationaal zaken te blijven doen zonder te vliegen. Dit is het moment om het reisbeleid voor de toekomst te bepalen. In de Vliegwijzer hebben we belangrijke inzichten en ervaringen over internationaal reisbeleid op een rij gezet, zodat jouw organisatie hier ook mee aan de slag kan.

Wat staat er in de Vliegwijzer?
In de Vliegwijzer beschrijven we een stappenplan dat werkgevers kunnen doorlopen om tot verantwoord vliegbeleid te komen. Dat betekent het in kaart brengen van de CO2-reductiepotentie, het opstellen van CO2-doelen en indicatoren om voortgang te monitoren, en het vastleggen van de nieuwe reisafspraken in beleid. De wijzer geeft ook voorbeelden wat werkgevers kunnen doen om medewerkers bewuster te maken van hun reisgedrag en keuzes. Het maken van een CO2-voetafdruk per medewerker, maar ook bijvoorbeeld duurzaam reizen belonen.

Een belangrijke stap naar een duurzamere bedrijfsvoering
Deze Vliegwijzer helpt je als werkgever de bedrijfsvoering verder te verduurzamen. Hoe je dat in de praktijk brengt, leggen we uit aan de hand van praktijkvoorbeelden en een overzicht van best practices van organisaties uit de coalitie Anders Reizen. Deze wijzer is een samenwerking van Natuur & Milieu en Anders Reizen en kennispartner Climate Neutral Group.

Vul onderstaand formulier in om de Vliegwijzer in je inbox te ontvangen.

English:

The International Business Travel Guide for flying less in a more sustainable business way

Flying has a major impact on the environment, climate and the health of people living in the vicinity of airports. Business air travel in particular is a major source of CO2 emissions. So there is a good opportunity for organizations to reduce their emissions and implement changes in their business travel behavior. COVID19 forced all of us to continue doing business internationally without flying. Now is the time to determine the travel policy for the future. In the International Business Travel Guide, we have listed important insights and experiences about international travel policy, so that your organization can also get started with this.

In the International Business Travel Guide we describe a step-by-step plan that employers can follow in order to arrive at a responsible flight policy. This means mapping out the CO2 reduction potential, drawing up CO2 targets and indicators to monitor progress, and recording the new travel agreements in policy. The guide also provides examples of what employers can do to make employees more aware of their travel behavior and choices. Creating a CO2 footprint per employee, but also rewarding sustainable travel, for example.

This guide helps you as an employer to make business operations more sustainable. We explain how to put this into practice on the basis of practical examples and an overview of best practices from organizations from the coalition Travel Differently. This guide is a collaboration between Natuur & Milieu and the coalition Travel Differently and knowledge partner Climate Neutral Group.

Fill in the form below to receive the International Business Travel Guide in your inbox.

Download de Vliegwijzer/International Business Travel Guide

 

  • Bekijk de privacyverklaring
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

Delen
Delen

Lees meer

Gerelateerde onderwerpen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_chrome gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/mobiliteit/projecten-mobiliteit/de-vliegwijzer/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>