Onze Visie

Minder, anders en schoner reizen

Om klimaatverandering tegen te gaan, moet in 2050 de hele mobiliteitssector emissievrij zijn. Dat is een opgave, maar het kan. Het vraagt de komende jaren om grote veranderingen op het gebied van fiets en openbaar vervoer, elektrisch rijden, minder gebruik van de auto, duurzaam vrachtvervoer en een omslag in de luchtvaart.

Om deze veranderingen te bereiken is een goed samenspel tussen overheid, bedrijven en mensen belangrijk. Daarom zetten wij in op deze drie doelgroepen. Met koplopers laten we zien welke duurzame oplossingen in de praktijk mogelijk zijn, zoals met de Anders Reizen coalitie. Door mensen te inspireren om stappen te zetten of steun te geven, laten we zien dat mensen verandering willen, waaronder een eerlijke prijs voor een vliegticket.

Op basis van feiten, praktijk en steun stappen we naar de overheid om te pleiten voor systeemveranderingen in de vorm van nieuw beleid en wet- en regelgeving voor een duurzame toekomst. Een voorbeeld is onze lobby voor het invoeren van rekeningrijden. Oftewel een omslag naar het betalen voor het gebruik in plaats van het bezit van een auto. Onze inzet is dat we minder kilometers maken. En dat we in plaats van investeren in meer asfalt, juist gaan investeren in meer gebruik van de fiets, het openbaar vervoer en het delen van voertuigen. Op het gebied van vliegen lobbyen we voor eerlijke beprijzing, duurzamere alternatieven en klimaatbeleid voor de luchtvaart, zodat deze sector niet onbegrensd kan groeien.

Duurzame mobiliteit in de toekomst

In 2017 publiceerden wij in samenwerking met Milieudefensie en Greenpeace onze mobiliteitsvisie voor 2030. Daarin schetsten we hoe Nederland er in 2030 uit kan zien als er op tijd wordt ingegrepen. In de tussentijd zijn wij nauw betrokken geweest bij de onderhandelingen rondom mobiliteit in het Klimaatakkoord, waarbij wij wilden realiseren dat schone vervoersmogelijkheden zoals elektrisch vervoer, het openbaar vervoer en de fiets aantrekkelijker worden, en tegelijkertijd dat vervuilende vervoersmogelijkheden minder aantrekkelijk werden. Niet al onze punten komen terug in het definitieve akkoord, maar wij blijven ons inzetten om tot effectief mobiliteitsbeleid voor Nederland te komen. Ook oefenen we actief druk uit op de kabinetsplannen voor de luchtvaart om verduurzaming te bereiken die is vastgelegd in wetgeving en beleid.

Delen
Delen

Lees meer

Gerelateerde onderwerpen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/mobiliteit/onze-visie-mobiliteit/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>