Mobiliteit | Natuur & Milieu

Mobiliteit

Nederland is er klaar voor: we maken de komende jaren een omslag naar schoner, anders en minder vervoeren. Zodat we kunnen reizen, maar dan duurzaam in een schone omgeving. Om dat te bereiken zet Natuur & Milieu zich in voor minder vliegen en anders reizen, zodat de klimaatdoelen van Parijs haalbaar zijn.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor