Windmolens op zee: vijf fabels ontkracht | Natuur & Milieu

Windmolens op zee: vijf fabels ontkracht

Plannen voor windturbines op zee worden vaak met veel protest ontvangen, maar deze protesten komen slechts van een kleine groep. De meerderheid van Nederland is voor, en de kamer zou naar hén moeten luisteren bij het maken van plannen, aldus Geertje van Hooijdonk (hoofd Energie) in Trouw.

70% van de Nederlandse bevolking is voor duurzame energie. Tweederde vindt dat er meer windmolens in Nederland moeten komen. Toch roepen deze molenparken op zee weerstand op. De recreatiesector is bang dat toeristen weg zullen blijven en protesteren ertegen. Zelfs burgemeesters van kustgemeenten protesteren mee. Daar staat tegenover dat duurzame energie populair is onder de Nederlandse bevolking: een betere bron dan onze eigen, krachtige Noordzeewind is niet denkbaar om energie op te wekken. Een bron die uitstraalt: wij Nederlanders rooien het zelf. Zonder uitstoot, zonder Poetin.

De argumenten die worden ingezet tegen de geplande windparken, houden inhoudelijk geen stand. Graag ontkracht Natuur & Milieu de meest gehoorde.

Wind op Zee

Strandtoeristen blijven massaal weg

Het ene na het andere onderzoek toont aan dat windmolens geen invloed hebben op het toerisme. Een overgrote meerderheid laat zich niet weerhouden door windmolens, sommige toeristen komen zelfs vaker naar de kust. Sterker nog, er ontstaan nieuwe kansen voor toerisme: in het Engelse dorpje Whitelee is na de komst van een windmolenpark een nieuwe toeristische sector ontstaan. Ook in Nederland liggen kansen: 56% van de Duitse toeristen is geïnteresseerd in toeristische activiteiten rondom windmolens. Het strand van Egmond/Bergen aan Zee, met molens zichtbaar in zee, staat in bijna elke top 5 van mooiste stranden.

Windmolens draaien op subsidie

Natuurlijk moet de overheid, als er geen markt is, deze creëren. Vandaar dat de exploitatie van windmolens op dit moment wordt gesubsidieerd. Zodat de markt het daarna kan oppakken. Hoe meer molens er komen, hoe sneller de kosten dalen, tonen praktijk en diverse rapporten aan. De subsidie voor windmolens valt in het niet in vergelijking met de subsidie op fossiele energieverbruik: jaarlijks 10 miljard euro, blijkt uit berekeningen van het Internationaal Monetair Fonds vorig jaar. De werkelijke kosten van fossiele energie liggen twee keer zo hoog, vanwege de schade aan gezondheid en klimaat. Naar windenergie gaat jaarlijks momenteel iets meer dan een half miljard euro subsidie. Windenergie is in vergelijking met fossiele energie dus de goedkoopste optie voor de belastingbetaler én levert veel nieuwe banen op.

wind op zee2

Egmond aan Zee. Hier staan al enkele jaren 36 windmolens in zee op een afstand van 11 km uit de kust.

We hebben geen windenergie nodig, we doen alles wel met zonnepanelen

We hebben alle vormen van duurzame energie nodig om klimaatverandering te voorkomen: wind, zon, duurzame warmte en andere bronnen. De opbrengst van één windmolen op zee staat gelijk aan de opbrengst van ruim 124 duizend zonnepanelen. Als we de doelstellingen uit het Energieakkoord willen behalen –430 windmolens op zee – dan hebben we ruim 53 miljoen zonnepanelen op het land nodig, een oppervlakte van 27 duizend voetbalvelden. Daar heeft Nederland simpelweg de ruimte niet voor. Zonne-energie is een uitstekende vorm van duurzame energie, maar als we snel en efficiënt duurzame energie op willen wekken, zijn windmolens noodzakelijk.

We kunnen de molens beter verder weg plaatsen

Windmolens dichtbij de kust zijn 3 miljard goedkoper dan dezelfde molens  verder weg in zee. Vanuit deze windmolens trekken we kabels verder door in zee om daar nieuwe windmolens te plaatsen. Zeer kosteneffectief. Molens dichterbij de kust hebben we dus hard nodig om onzichtbare windmolens ver weg te plaatsen.

Er komt een hekwerk van molens op zee

De horrorbeelden die de kustgemeentes schetsen zijn op een aantal punten fors overtrokken en vaak onjuist. Vrijwel iedereen die reële beelden ziet van windmolens in zee, laat zich er niet van weerhouden om minder vaak naar zee te komen. Alleen tijdens zeer heldere dagen – een paar dagen per jaar – zijn de molens in de verte redelijk zichtbaar.

Alle reden dus om haast te maken met het plaatsen van windmolens. De Nederlandse overheid moet zich niet in de luren laten leggen door kleine protestgroepen maar luisteren naar een grote meerderheid. Alleen zo kunnen we klimaatverandering een halt toeroepen.
Geertje-van-Hooijdonk_200x200Geertje van Hooijdonk is hoofd Energie bij Natuur & Milieu

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor