Waterstof | Natuur & Milieu

Waterstof

Hoe duurzaam is deze energiedrager? Wij zochten uit.

Waterstof is een energiedrager en wordt nu met name gebruikt in de industrie. In de energietransitie en het Klimaatakkoord worden afspraken gemaakt over het terugdringen van de CO2-uitstoot en het verduurzamen van de industrie.

Waterstof wordt nu geproduceerd uit fossiele bronnen en leidt tot de uitstoot van 12,5 mton CO2 per jaar. In deze notitie onderzoekt Natuur & Milieu hoe de productie van waterstof kan verduurzamen en de uitstoot van CO2 kan verminderen.

Duurzame waterstof is mogelijk en kan geproduceerd worden uit duurzame elektriciteit. Andere productieroutes zijn minder of helemaal niet duurzaam. Natuur & Milieu raadt aan om de fossiele waterstofproductie uit te faseren, een masterplan waterstof op te stellen, de ambities voor wind op zee uit te breiden en snel te starten met elektrolysepilots.

Klik hier voor het volledige rapport.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor