Voedselvisie 2030: naar een gezond en duurzaam voedselsysteem | Natuur & Milieu

Voedselvisie 2030: naar een gezond en duurzaam voedselsysteem

Met de Voedselvisie heeft Natuur & Milieu als eerste organisatie in 2017 doorgerekend wat er nodig is om de Nederlandse voedselsector weer gezond te maken én om de klimaatdoelstellingen van Parijs te behalen in het jaar 2030. In de visie berekenen we wat de voedselsector in Nederland moet doen om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen. Daarnaast houden we uiteraard rekening met dierenwelzijn, bodem, biodiversiteit en waterkwaliteit. CLM Onderzoek & Advies heeft een review uitgevoerd op de voedselvisie en deze doorgerekend. Klik hier voor de volledige Voedselvisie en hier voor de doorrekening van CLM.

Waarom deze visie?
De voedselsector is verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-uitstoot in Nederland. De CO2-uitstoot van de sector moet binnen 13 jaar met bijna de helft omlaag om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen. Ook kampt Nederland met te veel mest en is het milieu vervuild. Ten slotte verkeren veel boeren op het randje van een faillissement. In de Voedselvisie schetst Natuur & Milieu, rekening houdend met al deze factoren, de route naar een duurzame landbouw. De route naar een klimaatvriendelijk voedselsysteem kan kostenneutraal worden doorgevoerd.

Minder dieren
De belangrijkste maatregel is het verminderen van het aantal dieren in Nederland. Koeien en varkens nemen met 40% af, ook het aantal kippen moet met 20% afnemen. De reden hiervoor is dat dierlijke productie veel broeikasgassen uitstoot. Een koe stoot jaarlijks net zoveel uit als een auto. Ook tast hun mest de bodem- en waterkwaliteit aan. Een derde van de boeren verwacht de komende jaren te stoppen: in plaats van het doorverkopen van de dierrechten aan andere boeren, zal de overheid de dierrechten moeten opkopen zodat het aantal dieren geleidelijk vermindert. De boeren die doorgaan, verdienen een goed inkomen.

Landbouw in 2030
In 2030 zullen boeren minder dierlijke producten produceren en is er meer ruimte voor akkerbouw, tuinbouw en nieuwe teelten, zoals notenteelt. De focus komt op kwaliteit en minder op bulkproductie. ‘De tijd waarin we veel en goedkoop eten produceren, is straks echt voorbij. Boeren zetten meer in op kwaliteitsproducten waar ze een eerlijke prijs voor krijgen,’ aldus de directeur van Natuur & Milieu. Ook wordt de landbouw zoveel mogelijk circulair: dieren eten   minder veevoer uit de tropen maar gebruiken meer reststromen die voor mensen niet meer nuttig zijn. Alle mest wordt zoveel mogelijk op Nederlandse bodem benut.

True Price
De consument speelt een belangrijke rol in de realisatie van een duurzame landbouw. Een effectief middel hiertoe is True Price: voedsel met een lage milieu-impact, zoals groenten van het land, is door deze manier van beprijzen goedkoper dan voedsel met een hogere milieu-impact zoals vlees. ‘Veel consumenten willen dat hun eten milieu- en diervriendelijk is geproduceerd. Helaas zijn deze producten in de supermarkt duurder. Met True Price kunnen we dit kantelen.’.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor