Via autoluw naar de groene, vitale stad | Natuur & Milieu

Via autoluw naar de groene, vitale stad

Wat kenmerkt een autoluwe binnenstad? En hoe biedt dit een opmaat voor de groene, vitale stad van de toekomst? Onze brochure beschrijft aanknopingspunten voor gemeentes, beleidsmedewerkers en stakeholders die ook aan de slag willen met een autoluwe stad. Ook omschrijven we de kenmerken van de volgende stap: een groene vitale stad waarin leefbaarheid en mobiliteit in evenwicht zijn.

Steeds meer gemeentes werken aan een autoluwe binnenstad. Waar soms aanvankelijk nog wat scepsis is, zijn bewoners en ondernemers vaak ontzettend blij als de autoluwe straat of wijk is gerealiseerd. Zij ervaren rust, schone lucht en de kinderen kunnen weer veilig op straat spelen. Een groene, vitale stad met leefzones is de volgende, toekomstbestendige stap.

Download de brochure

Wil je meer weten over onze visie op leefzones?

Eerder publiceerden wij ook onze toekomstvisie ‘Van autovol naar autovrij’. Hierin beschrijven we uitgebreider hoe we ‘leefzones’ kunnen realiseren: groene en compacte stadsgebieden waar mensen zich hoofdzakelijk lopend of fietsend verplaatsen en ruimte is voor duurzame mobiliteit. De inzichten zijn zowel toepasbaar bij nieuwbouw, als bij herinrichting van bestaande bebouwing.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor