Veevoer in een circulaire veehouderij | Natuur & Milieu

Veevoer in een circulaire veehouderij

Natuur & Milieu zet zich in voor een circulaire veehouderij als onderdeel van natuurinclusieve kringlooplandbouw. Dit is een veehouderij die voldoet aan duurzaamheids- en biodiversiteitseisen op het gebied van onder andere veevoer, bedrijfsvoering, stalinrichting, dierenwelzijn, energiegebruik en hergebruik van grondstoffen. De veehouderij in Nederland legt namelijk een zware druk op het milieu en de natuur. Door onderzoek te doen naar circulaire veevoermogelijkheden, is dit een eerste stap naar een veehouderij die toekomstperspectief heeft.

Een groot deel van de huidige problemen in de voedselsector is te wijten aan de grote dichtheid van vee op een klein oppervlak. Met name de productie van vlees en zuivel zorgt voor een hoge uitstoot van broeikasgassen en andere schadelijke stoffen, zoals ammoniak en fijnstof. Dat komt onder andere door het gebruik van (kunst)mest, bestrijdingsmiddelen en veevoer.  Kringlooplandbouw (of circulaire landbouw)  is een oplossingsrichting om de problemen en uitdagingen die spelen in de voedselsector aan te pakken. In dit onderzoek staat circulair veevoer voor varkens centraal en hebben we op basis van een casus onderzocht waar dit aan moet voldoen.

Download het rapport
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor