Transitievisie Warmte: voorbeelden uit de praktijk | Natuur & Milieu

Transitievisie Warmte:
voorbeelden uit de praktijk

Nederland is bezig met de warmtetransitie. Woningen worden in de toekomst op een andere manier verwarmd dan met aardgas en ook voor koken kiezen we voor duurzame alternatieven, zoals inductie. Eind 2021 moeten Nederlandse gemeenten daarom een Transitievisie Warmte vastgesteld hebben. Daarin geven ze aan op welke datum wijken van het gas af gaan. Voor de wijken die vóór 2030 worden geïsoleerd en van het gas worden afgesloten, staat er ook in op welke alternatieve warmtebron ze worden aangesloten, bijvoorbeeld een warmtenet of een warmtepomp.

Transitievisies Warmte zijn cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan en de verduurzaming van Nederland te versnellen. Vorig jaar publiceerden we daarom al een rapport met aanbevelingen naar aanleiding van de transitievisies van vier pioniers. In deze nieuwe publicatie Transitievisie Warmte in de praktijk bundelden we aanbevelingen en praktijkvoorbeelden uit meer gepubliceerde en nog niet gepubliceerde Transitievisies van gemeenten.  Met dit document willen we gemeenten inspireren met praktische en concrete voorbeelden.

Deze publicatie kwam tot stand door een samenwerking tussen Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties.

 

Download het rapport
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor