Transitievisie CCS: van blauwe naar groene waterstof

Waterstof gaat een rol spelen in de duurzame energievoorziening van de toekomst. De industrie moet verduurzamen en zal daarvoor waterstof inzetten. Waterstof wordt momenteel geproduceerd uit fossiele bronnen. Die productie is verantwoordelijk voor circa 20% van de totale CO2-uitstoot van de industrie. CO2 afvangen en opslaan (CCS) kan voor snelle CO2-reductie zorgen bij de huidige fossiele waterstofproductie. Zo produceren we ‘blauwe waterstof’. Naast de overstap naar blauwe waterstof is er meer nodig om de industrie te verduurzamen. Er moet ook een sterke prikkel blijven om het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen. In deze visie schetst Natuur & Milieu daarom een transitiepad van blauwe naar groene waterstof.

De transitie van blauwe naar groene waterstof kan succesvol worden als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Allereerst mag structurele verduurzaming niet worden verdrongen door de ontwikkeling van waterstof en de overheid moet voorwaarden stellen aan de inzet van CCS bij waterstofproductie. Blauwe waterstof-productie zorgt op korte termijn voor snelle CO2-reductie, en kan een wegbereider zijn voor groene waterstof. Het jaagt namelijk de ontwikkeling aan van de benodigde infrastructuur en de vraag naar waterstof. Tegelijkertijd is er gericht beleid nodig voor de opschaling van groene waterstof. Ook moeten we nu al werken aan de transitie naar een klimaatneutrale samenleving in 2050.

Natuur & Milieu pleit ervoor dat de overheid keuzes maakt over waar blauwe waterstof wordt ingezet en waar groene waterstof gebruikt gaat worden en hoe de benodigde publieke middelen ingezet worden. In onze visie zetten wij dit standpunt verder uiteen.

Download het visie-document

 

Meer over waterstof

Waterstof is een belangrijk onderwerp voor Natuur & Milieu. Ontdek wat wij doen om slim gebruik van waterstof te stimuleren, zoals het afwegingskader en stappenplan dat wij ontwikkelden om de vraag te beantwoorden waar we waterstof kunnen toepassen.

Lees meer
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/kenniscentrum/transitievisie-ccs-waterstof/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>