RepairMonitor | Natuur & Milieu

RepairMonitor

Het aantal kapotte apparaten dat in een gemiddeld huishouden per jaar wordt vervangen, is tussen 2004 en 2012 gegroeid van 3,5% tot 8,3%. Er is alle reden om aan te nemen dat dit percentage alleen maar verder zal stijgen. De oorzaken hiervan lopen uiteen. Veel producten zijn technisch slecht te repareren, maar vaak kiezen mensen ook sneller voor vervanging dan reparatie om andere redenen. Denk aan de hoge kosten voor reparatie of garantievoorwaarden die zelf repareren niet toestaan. Ook hebben steeds minder mensen de kennis en vaardigheden in huis om hun spullen zelf te repareren. Stichting Repair Café International en Natuur & Milieu werken samen om de levensduur van spullen te verlengen.

Natuur & Milieu lobbyt met Europese zusterorganisaties voor om de betere repareerbaarheid van spullen vast te laten leggen in beleid. Stichting Repair Café biedt mensen de kans hun kapotte voorwerp in de buurt te repareren in een lokaal Repair Café samen met een vrijwilliger. De stichting houdt bij welke soort producten worden gerepareerd in haar Repair Cafés in heel Europa. Het resultaat hiervan is de RepairMonitor. In de laatste RepairMonitor vind je alle data over het jaar 2019. Deze data laat wederom zien hoe belangrijk het is dat repareren meer aandacht krijgt, zowel bij de consument als bij de overheid: met reparatie kunnen we heel wat producten een tweede kans bieden! Wij vinden het daarom belangrijk dat de spullen die je koopt goed te repareren zijn. De overheid kan hierbij helpen door zich daar hard voor te maken met effectief beleid. Een wasmachine die lang meegaat, produceert in twintig jaar tot wel 1100 kilogram minder CO2 dan een wasmachine die maar kort meegaat en na een aantal jaar alweer vervangen moet worden. Dat scheelt niet alleen voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee.

Resultaten RepairMonitor 2019

  • De meeste reparaties werden gedaan aan koffieapparaten, broeken, stofzuigers, lampen, fietsen, klokken, naaimachines, computers/laptops, radio’s en jassen.
  • Het slagingspercentage van de uitgevoerde reparaties was 63%. Dat geeft het aan dat repareren in heel veel gevallen succesvol is en dus het overwegen waard is vóórdat je een vervangend product koopt.
  • Reparateurs geven verschillende redenen waarom reparaties soms niet lukten. De meest genoemde belemmering is het ontbreken van vervangende onderdelen. Ook lukt het vaak niet om een voorwerp open te maken. Dat zijn problemen waarbij aanbieders en ontwerpers van de producten het verschil kunnen maken.

Wil je meer weten? Bekijk dan het rapport van Stichting Repair Café.

Bekijk het rapport

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/themas/kenniscentrum/repairmonitor/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Email</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>