Sluiten van kolencentrale is enige optie | Natuur & Milieu

Sluiten van kolencentrale is enige optie

RWE-landenvoorzitter Roger Miesen vind dat kolencentrales sluiten geen optie is, en stelt zelfs dat ze bijdragen aan doelstellingen Energieakkoord. Dat is een valse vertragingstactiek, zo stelt Geertje van Hooijdonk (hoofd Energie) in het Financieel Dagblad.

Sluiten van kolencentrales is volgens RWE-landenvoorzitter Roger Miesen geen optie, zo stelt hij in het FD van 14 juni. De kolencentrale zou, met behulp van sterk gesubsidieerde biomassabijstook, zelfs nodig zijn om de doelstellingen uit het Energieakkoord binnen bereik te houden.

De bewering van RWE klopt niet. De biomassabijstook in kolencentrales is helemaal niet nodig om de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 uit het Energieakkoord te halen. Een uitstekend alternatief is een combinatie van wind op zee, zonne-energie en biowarmte. Ten opzichte van biomassabijstook is dit pakket zelfs € 600 mln goedkoper, zo blijkt uit recent onderzoek van CE Delft in opdracht van Natuur & Milieu en energiebedrijf Eneco.

Daarmee blijft de beschikbare, schaarse hoeveelheid biomassa ook inzetbaar voor sectoren waarbij het voorlopig lastig blijft om over te schakelen van fossiel naar duurzaam: de chemische industrie, luchtvaart, zeevaart, lange afstandstransport en de productie van hoogwaardige warmte voor de industrie.

Miesen gaat voorbij aan de daadwerkelijke opgave waar Nederland voor staat: het zo snel mogelijk terugbrengen van CO2-uitstoot om zo klimaatverandering tegen te gaan. Mooie sier maken met biomassabijstook is dan ook niets meer dan een vertragingstactiek van een industrie die geen bijdrage wil leveren aan een echt duurzame energievoorziening.

Geertje-van-Hooijdonk_200x200 Geertje van Hooijdonk is hoofd energie bij Natuur & Milieu.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor