Nationaal Isolatie Programma in Regeerakkoord 2021 | Natuur & Milieu

Nationaal Isolatie Programma
in Regeerakkoord 2021

Te veel Nederlandse woningen zijn slecht geïsoleerd. Voor het klimaat maar ook voor het comfort en de energierekening van de bewoners is een Nationaal Isolatie Programma (NIP) nodig. Het isoleren van woningen gaat sneller als de Rijksoverheid extra maatregelen neemt en het systematischer aanpakt. Daarom pleiten wij voor een ambitieus Nationaal Isolatie Programma. Natuur & Milieu vindt dat de Rijksoverheid meer gas moet geven op isolatie.

Samen met de Consumentenbond, Energie-Nederland, Koninklijke Bouwend Nederland en Nederlandse Vereniging Duurzame Energie roept Natuur & Milieu het nieuwe kabinet op om dit programma op te nemen in het regeerakkoord. Belangrijke maatregelen in het programma zijn:

  • een isolatietegoed voor de slechtst geïsoleerde woningen (koop- en particuliere huurwoningen)
  • maatregelen voor ‘natuurlijke’ momenten (aankoop woning), zoals de introductie van een mogelijke isolatieverplichting vanaf 2030 bij verkoop of renovatie en het aanpassen van de leennorm voor hypotheken.

Het Nationaal Isolatie Programma geeft daarmee niet alleen een impuls aan de energietransitie, maar ook aan de werkgelegenheid in de bouw- en isolatiesector. Ook leidt het tot een lagere warmtevraag en minder CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving. Ten slotte kan het programma leiden tot standaardisatie en innovatie waardoor de kosten voor verduurzaming kunnen dalen.

Meer weten?
Alle informatie is te vinden in onze gezamenlijk position paper ‘Nationaal Isolatie Programma.’

Download de position paper

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor